PL

EN

Najnowsze trendy w suszeniu i spalaniu osadów

Data 20.09.2016

W Gdańsku odbyła się X Jubileuszowa Konferencja „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, zorganizowana przez firmę Abrys. Przez trzy dni (20-22 września 2016 r.) eksperci z branży omawiali najnowsze rozwiązania w tym zakresie.

Organizowane od dziesięciu lat spotkanie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, przede wszystkim dlatego, że nadąża za aktualnymi i perspektywicznymi trendami w rozwoju metod termicznej przeróbki osadów ściekowych. Jak wspomina prof. Tadeusz Pająk, wieloletni opiekun naukowy konferencji – Rozpoczynaliśmy od tematów związanych z projektami, a następnie budową szeregu pionierskich w Polsce instalacji suszenia i termicznego przekształcania osadów, poprzez pierwsze ich doświadczenia eksploatacyjne. Obecnie osiągnęliśmy etap dyskusji nad optymalizacją pracy tych instalacji i zmierzamy w kierunku kolejnych wyzwań, jakie stoją na drodze rozwoju metod termicznych. Należy do nich niewątpliwie wzrost efektywności wykorzystania energii zawartej w osadach, które na drodze do procesu ich suszenia i spalania mogą, zawartą w nich energię chemiczną, przetwarzać w procesach pośrednich, np. z wykorzystaniem procesu hydrolizy termicznej, co wraz z kwestią bilansu energii jest bardzo istotnym zagadnieniem. W dziedzinie termicznej przeróbki osadów niezwykle ważna jest kwestia autonomiczności energetycznej oczyszczalni ścieków, dla której pobór energii do procesu przeróbki osadów a następnie jej odzysk, ma istotną wagę, czy ciągle aktualny problem odzysku fosforu z odpadów procesowych po monospalaniu osadów ściekowych.

Osady a prawodawstwo

Tegoroczną konferencję zainaugurował wykład profesora Marka Gromca, omawiający najnowsze trendy w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych w Polsce. Profesor postulował przeprowadzenie analiz optymalizacyjnych ciągów technologicznych gospodarki osadowej co pozwoli na dobór odpowiedniego rozwiązania dla danej oczyszczalni. – Istotnym jest wybór rozwiązań posiadających sprawdzone w praktyce referencje. Należy też przeprowadzić badania pilotowe zmierzające do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań jak kofermentacja osadów ściekowych z odpadami ulęgającymi biodegradacji czy łączenie stosowanej już hydrolizy termicznej i technologii odzysku fosforu. – wyjaśniał.

Branżę w ostatnim czasie elektryzują informacje o wprowadzeniu nowego Prawa wodnego, które może przynieść daleko idące zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wod-kan. Praktyczne konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy dla działalności firm wodociągowo-kanalizacyjnych przedstawił mec. Łukasz Ciszewski z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy z Poznania.

Mecenas szczegółowo opisał założenia do wprowadzenia nowych opłat za usługi wodne – stałe i zmienne, które budzą największe kontrowersje w branży. – W ustalaniu opłat kluczowe będzie właściwe określenie celu poboru wody przez klientów firm wodociągowych. Zasadniczo zmieni się też system poboru i naliczania opłat – wyjaśniał Ł. Ciszewski. Przedstawił też inne planowane zmiany wskazując, że np. likwidacja definicji wód opadowych i roztopowych jako ścieku spowoduje brak możliwości tworzenia taryf za wody opadowe.

Co nowego?

Podczas spotkania dokonano przeglądu procesów technologicznych stosowanych w gospodarce osadami ściekowymi. Aktualny trend w tej dziedzinie zaprezentował Zbigniew Gieleciak, prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach. Na przykładzie tyskiej spółki omówił zagadnienie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni jako nowego paradygmatu rozwoju oczyszczalni ścieków. Jak wyjaśniał, współczesny obiekt tego typu opiera się na kompleksowym podejściu do gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej i energetycznej w duchu idei circular economy. – Maksymalizacja produkcji zielonej energii i minimalizacja jej zużycia powinny być wyznacznikami wszelkich decyzji związanych z rozwojem i funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Wymierne efekty w zakresie bilansu energetycznego przynosi hybrydowa produkcja energii i ciągła racjonalizacja prowadzonych procesów – tłumaczył Z. Gieleciak.

W jakim kierunku zmierza gospodarka osadowa za naszą zachodnią granicą opowiedział Wolfgang Podewils, przedstawiciel RWE Deutschland AG. Podkreślał, że dla podmiotów prowadzących obsługę oczyszczalni w Niemczech, duże wyzwanie stanowi nowelizacja rozporządzenia o zagospodarowaniu osadów ściekowych związana z odejściem od ich zagospodarowania w rolnictwie. Ponadto, zmiany metod zagospodarowania związane z odzyskiwaniem składników odżywczych wymagają budowy nowych instalacji do spalania osadów ściekowych, a także zakrojonych na szeroką skalę inwestycji w przemysłowe procesy odzyskiwania fosforu.

Ostatnia sesja poświęcona byłą doświadczeniom i wyzwaniom eksploatatorów zakładów termicznej utylizacji osadów ściekowych. Swoją wiedzą podzielili się m.in. Leonard Szczepański z GIWK, Cezary Jędrzejewski z PEWIK Gdynia, Henryk Milcarz z Wodociągów Kieleckich czy dr Tadeusz Rzepecki z Tarnowskich Wodociągów.

Konferencję tradycyjnie zakończył wyjazd techniczny, pozwalający uczestnikom zapoznać się z obiektami wykorzystującymi technologię suszenia i monospalania osadów. W tym roku organizatorzy zaprosili do odwiedzenia, należącej do GIWK, Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych zlokalizowanej w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód, oraz instalacji zlokalizowanej w Grupowej Oczyszczalni ścieków DĘBOGÓRZE, eksploatowanej przez PEWIK Gdynia.

Martyna Matuszczak

Zdjęcia

Patronat honorowy

Współorganizatorzy

Partnerzy

Patroni branżowi

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij