PL

EN

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Data 19.11.2012

Już po raz szesnasty w Poznaniu odbył się Międzynarodowy Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Kongres zgromadził około pół tysiąca uczestników . To największe w Polsce  wydarzenie poświęcone tematom ochrony środowiska tradycyjnie stanowiło inaugurację Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO.

Sesja inauguracyjna poruszyła temat polityki środowiskowej w wymiarze globalnym i krajowym z uwzględnieniem skutków ustaleń z Rio de Janeiro, które przedstawił przewodniczący komitetu naukowego kongresu prof. dr hab. Andrzej Mizgajski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Stanisław Gawłowski omówił wyzwania, kierunki działań branży wodno-ściekowej, z kolei Emilia Kołaczek – przedstawiciel  Departamentu Gospodarki Odpadami, omówiła zarządzanie odpadami w nowym systemie. Jean Michel Kaleta, prezes SITA Polska Sp. z o.o. przedstawił miejsce przedsiębiorstw w budowaniu nowego systemu gospodarki odpadami. Podsumowaniem sesji był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Tadeusz Arkit (Poseł na Sejm RP), Krystyna Poślednia (Poseł na Sejm RP), Stanisław Gawłowski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska), Tomasz Uciński (Krajowa Izba Gospodarki Odpadami), Michał Dąbrowski (Polska Izba Gospodarki Odpadami), Tadeusz Rzepecki (Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”), Jean Michel Kaleta (SITA Polska Sp. z o.o.).

Dalsze obrady Kongresu ENVICON zostały podzielone na dwie równoległe sesje, dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Jedna z sesji była poświęcona roli administracji w systemie gospodarowania odpadami, relacjami między gminą a regionem,  oraz przedstawieniu najlepszych praktyk współpracy. Omówione zostały również zmiany w prawie oraz ewolucja sposobów zagospodarowania odpadów idąca w kierunku termicznego przekształcania oraz produkcji paliw alternatywnych. Nie zabrakło tematu pozycji MBP w systemach gospodarki odpadami oraz potencjału i wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Druga sesja nawiązała do dynamicznie rozwijającej się branży wodno-ściekowej w Polsce. Prelegenci skoncentrowali się na analizie zagadnień związanych z systemem przydomowego oczyszczania ścieków, kanalizacji na terenach wiejskich, Informatycznym Systemem Osłony Kraju (ISOK), a także zagospodarowaniu osadów ściekowych. Obydwie sesje zostały poprowadzone w dynamicznej i interaktywnej formule. Pozwoliło to na identyfikację aktualnych i najistotniejszych problemów, ukierunkowanie działań oraz określenie płaszczyzn współpracy pomiędzy administracją publiczną, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działającymi w branży ochrony środowiska.

Pierwszy dzień Kongresu został podsumowany uroczystą Galą. Była to znakomita okazja, aby podziękować i przyznać wyróżnienia osobom zasłużonym dla środowiska. Niezapomnianych wrażeń podczas tego wyjątkowego wieczoru dostarczył koncert GENESIS Classic – Ray Wilson & the Berlin Symphony Ensemble. Część oficjalną Gali zakończył bankiet we foyer Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kolejny dzień kongresu ENVICON odbył się pod nazwą "EuroRuss: Partnerstwo, Doświadczenia, Innowacje w sektorze ochrony środowiska. Gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa”. Celem spotkania było omówienie rosyjskiego rynku ochrony środowiska oraz perspektyw współpracy polsko-rosyjskiej w tym obszarze. Sesję otworzył deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej dr hab. I.I. Nikitchuk, który przedstawił rosyjskie prawo ochrony środowiska oraz aktualne zmiany i dążenie do standardów europejskich w Rosji. Omówione zostały zagadnienia związane z polityką ekologiczną w regionach i mechanizmy prawno-finansowe w branży ochrony środowiska w Federacji Rosyjskiej. Szymon Kościerzyński – przedstawiciel Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska – przedstawił uczestnikom rynek polskich zielonych technologii i możliwości współpracy międzynarodowej w ramach projektu GREENEVO.

Zwieńczeniem seminarium była ceremonia nagradzania laureatów konkursu „EuroRuss: Partnerstwo, Doświadczenia, Innowacje” nominowanych w kategoriach: polityka środowiskowa, edukacja ekologiczna, gospodarka wodno-ściekowa, technologie dla środowiska, gospodarka odpadami.

Wszystkim uczestnikom XVI Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON serdecznie dziękujemy za udział, wymianę poglądów i doświadczeń. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Kongresu ENVICON.

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Współorganizator

Dofinansowanie

Sponsor generalny

Partner

Sponsor

Mecenas gali

Współpraca

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij