PL

EN

Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Data 13.02.2012

Śląskie doświadczenia w zagospodarowaniu osadów ściekowych


 „Dzisiaj gospodarka osadowa traktowana jest na równi z oczyszczaniem ścieków a nawet z większym zaangażowaniem z powodu konieczności wprowadzenia uregulowań i rozwiązań dotyczących ostatecznego zagospodarowania osadów. Problem osadów ściekowych poruszany jest w KPOŚK, KPGO oraz obowiązujących aktach prawnych. Realizowane obecnie inwestycje w zakresie suszenia i termicznego unieszkodliwiania osadów nastrajają pozytywnie do zmian z nadzieją, że wkrótce problem osadów ściekowych będzie rozwiązany” – prof. dr hab. inż. January Bień.  
 W dniach 13-14 lutego 2012 r. w Chorzowie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Metody zagospodarowania osadów ściekowych, której opiekunem naukowym był prof. dr hab. inż. January Bień z Politechniki Częstochowskiej. Podczas uroczystego otwarcia konferencji zgromadzonych uczestników i prelegentów powitał w imieniu Prezydenta Miasta Chorzów Pana Andrzeja Kotali, Pan Wiesław Raczyński – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych.
 Chorzowska konferencja została podzielona na cztery, bogate w ciekawe prelekcje, sesje tematyczne. Pierwsza z nich poświecona była strategii rozwoju zagospodarowania osadów komunalnych w Polsce, a podczas jej trwania poruszone zostały kwestie formalno-prawne przeróbki osadów. Druga z nich dotyczyła wykorzystania energii słonecznej w procesie suszenia osadów, podczas której zaprezentowano doświadczenia z eksploatacji solarnej suszarni osadów ściekowych w Myszkowie oraz suszarni osadów ściekowych w Rudzie Śląskiej. Podczas trzeciej sesji spotkania prelegenci skupili się na zagadnieniach produkcji biogazu z osadów ściekowych. Przy stole prezydialnym gościli wykładowcy z Politechniki Rzeszowskiej oraz prezes oczyszczalni ścieków Gubin-Guben, który przedstawił doświadczenia zakładu w sprzedaży energii do sieci ENEA.
 Podczas drugiego dnia obrad uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych, które w szczegółowy sposób opisali wykładowcy z Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku.
 Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd techniczny zorganizowany w drugim dniu spotkania do dwóch zakładów: Oczyszczalni ścieków w Myszkowie należącej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie oraz Oczyszczalni ścieków „Orzegów” należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Uczestnicy podczas wyjazdu do Myszkowa mieli okazję zobaczyć m.in. słoneczną suszarnię osadów ściekowych, składającą się z hali suszarniczej pokrytej płytami poliwęglanowymi. Natomiast podczas wizyty w Rudzie Śląskiej zaprezentowano m.in. ciąg technologiczny oczyszczania ścieków z budynkiem krat i separatorów piasku, komorą defosforacji , komorą osadu czynnego oraz prasy taśmowe do odwadniania osadów.
 Mam nadzieję, że konferencja dostarczyła Państwu ciekawych i potrzebnych informacji. Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękuję za aktywny udział w dyskusjach oraz miłą atmosferę podczas konferencji.

 

Alicja Senska

Zdjęcia

Sponsor specjalny

Sponsor

Patronat honorowy

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij