PL

EN

15. Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów

Data 10.02.2019

Cykliczna, piętnasta już z kolei międzynarodowa konferencja z zakresu problematyki termicznego przekształcania odpadów komunalnych odbyła się w dniach 29 - 31 stycznia 2019 r. w Rzeszowie przy współudziale PGE Energia Ciepła. Wybór Rzeszowa i współudział PGE Energia Ciepła nie był przypadkowy. Wiązał się z prezentacją przejmowanej właśnie do eksploatacji ITPOE, kolejnej krajowej instalacji do odzysku energii z odpadów. 25 wygłoszonych referatów, a także dwa panele dyskusyjne potwierdziły, że ponad dwuletnia eksploatacja już istniejących krajowych instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych zgromadziła istotny kapitał doświadczeń i wiedzy, aby można było mówić o świadomej i dojrzałej eksploatacji tych instalacji a także o podejmowaniu pierwszych, dobrze już przemyślanych działań optymalizujących efektywność, dyspozycyjność i niezawodność ich pracy. Istotną tutaj rolę odgrywa krajowe Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów, które na bieżąco dostrzega szereg problemów branży i wskazuje ich rozwiązanie. Wśród referatów i dyskusji panelowej sporo czasu poświecono także spojrzeniu wprzód - roli instalacji waste to energy w nadchodzącej dobie gospodarki o obiegu zamkniętym. Wnioski wypływające z tych referatów i dyskusji raz jeszcze niezbicie potwierdziły, że termiczne przekształcanie to jedyny partner recyklingu na drodze w kierunku GOZ, a przedstawione prognozy w tym zakresie np. dla Szwajcarii do roku 2050 czy Niemiec, Austrii, Szwecji wykazały, że w roku 2035 jedynie waste to energy może domknąć zamknięty obieg gospodarki odpadami, a idea zwana „zero waste” jak na razie w tych prognozach nie istnieje.

Autorzy referatów profesjonalnie zasygnalizowali także wiele innych kwestii, jak np. paradoksalny zapis prawny zakazujący spalania odpadów zmieszanych, oczekiwane nowe wymagania związane z konkluzjami BAT, przyczyny i zapobieganie korozji powierzchni ogrzewalnych kotła, emisja w stanach nieustalonej pracy instalacji czy swojego rodzaju remark w odniesieniu do roli dioksyn i ich społecznego odbioru.

Ocena wartości merytorycznej 15. Konferencji należy do ich uczestników. Rolą Komitetu Naukowego tej Konferencji było jedynie przybliżenie najbardziej aktualnych problemów i wyzwań, jakie stoją przed branżą waste to energy. Rolą tegoż Komitetu jest także podziękowanie Uczestnikom za liczny i aktywny udział w tej Konferencji, autorom za profesjonalne referaty, PGE Energia Ciepła Oddział EC Rzeszów za życzliwe przyjęcie i doskonałe wypełnienie roli Współgospodarza i w końcu, lecz nie ostatnim, firmie Abrys za perfekcyjne zorganizowanie tej Konferencji.

W imieniu Komitetu Naukowego

prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing

 

W konferencji wzięło udział 150 uczestników reprezentujących różne grypy zainteresowane tematem. Partnerami konferencji były organizacje i firmy takie jak: PIGO, ZPGO, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów, PGE Energia Ciepła SA, IRS, kancelaria DZP, OMC Envag, SICK, Doosan, Keepel Seghers, Suez, Emipro, Euro-Eko, Euro-Mag, Dalkia Waste Energy. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z relacjami z konferencji umieszczonymi na PortalKomunalny.pl: 

Jaka przyszłość dla spalarni? W Rzeszowie trwa debata o energii z odpadów. 

Termiczne przekształcanie odpadów - podsumowanie konferencji. 

Dziękujemy za udział i zaangażowanie w konferencji i zapraszamy na kolejną edycję już w listopadzie br.!

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij