PL

EN

II Konferencja PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW projektowanie, budowa, eksploatacja

Data 09.09.2014

Konferencja Przydomowe oczyszczalnie ścieków – projektowanie, budowa, eksploatacja, która miała miejsce w dniach 9 i 10 września 2014 r. w Boszkowie, była już drugim spotkaniem dotyczącym bardzo aktualnego problemu, jakim jest projektowanie, budowa i eksploatacja indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Konferencja licznie zgromadziła zarówno projektantów, inwestorów, eksploatatorów jak i producentów i naukowców zajmujących się na co dzień tą tematyką. W ciągu dwóch dni przedstawiono ponad 20 referatów i omówiono wiele istotnych zagadnień. Można je podzielić na kilka istotnych grup. 

Poruszono kwestie prawne dotyczące projektowania i wykonywania POŚ, ich finansowania (była tu mowa m.in. o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz wymagań w zakresie ścieków oczyszczonych w POŚ. Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji prawnej również w tej dziedzinie, temat ten był szczególnie istotny. 

Przedstawiono również różne technologie oczyszczania ścieków stosowane w POŚ. Dyskutowano o warunkach determinujących wybór z szerokiej gamy proponowanych na rynku rozwiązań, do których należą warunki lokalne, sprawność urządzeń oraz oczywiście możliwości finansowe inwestorów. Częścią tematyki technologicznej były również zagadnienia zagospodarowania osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyrodniczego i rolniczego zagospodarowania. 

Szeroko omawiano również kwestie związane z eksploatacją oczyszczalni. Jako najważniejsze elementy prawidłowego użytkowania obiektów wskazano bieżącą kontrolę urządzeń oraz skuteczności usuwania zanieczyszczeń, serwisowanie przez wyspecjalizowane firmy oraz szkolenie użytkowników w zakresie podstawowych zasad użytkowania elementów systemu. 

Niezwykle ciekawe były relacje przedstawicieli gmin, w których przeprowadzono już proces inwestycyjny w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Wymiana doświadczeń dotyczyła przede wszystkim sposobów rozwiązywania problemów na różnych etapach inwestycji oraz efektów uzyskiwanych w trakcie eksploatacji urządzeń.

W trakcie konferencji, tak na sali obrad jak i w kuluarach, prowadzono wiele ciekawych dyskusji, dzielono się spostrzeżeniami oraz nawiązywano nowe kontakty. 

W Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie gospodarki ściekowej. Dotyczy to zwłaszcza małych miejscowości, gdzie obserwuje się stopniowy postęp. Jednak ze względu na duże potrzeby i wcześniejsze zaniedbania potrzeba wiele wysiłku i środków, aby stopniowo dołączać do krajów znacznie bardziej zaawansowanych w dziedzinie indywidualnego oczyszczania ścieków, jak chociażby Francja czy Niemcy. Takie spotkania, jak zakończona właśnie konferencja, służą coraz lepszej współpracy miedzy nauką i praktyką oraz umożliwiają szeroką wymianę doświadczeń. W efekcie pomagają polepszać stan środowiska i poziom życia ludzi w wymiarze lokalnym. Można mieć nadzieję, że kolejne takie spotkanie będzie równie ciekawe i owocne.

dr hab. inż. Małgorzata Makowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij