PL

EN

10. Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Data 19.02.2019

Dziesiąta jubileuszowa konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która odbyła się w dniach 5 – 7 lutego 2019 r. w Poznaniu, jest już za nami. Podczas dwudniowych obrad była okazja do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki, a także wszystkimi, którzy zajmują się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi. W konferencji wzięło udział 115 osób.

Jako przewodnicząca Rady Programowej konferencji przedstawiłam zmianę podejścia do selektywnej zbiórki odpadów, jaka nastąpiła na przestrzeni lat od pierwszej konferencji poświęconej selektywnej zbiórce, która zorganizowana została w 2009 r. we Wrocławiu. Wiele aspektów poruszanych dziesięć lat temu jest ciągle aktualnych i wymagających rozwiązania.

Program konferencji został podzielony na cztery sesje: wizje rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie i w Polsce, przegląd problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych, gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce polskich samorządów i zakładów zagospodarowania odpadami oraz selektywna zbiórka odpadów i biorecykling. Sesjom towarzyszyły dwa panele dyskusyjne: „Gospodarka obiegu zamkniętego jako wyznacznik rozwoju recyklingu”, oraz „Przekrój żywotności opakowań – produkcja, użytkowanie i recykling”. Nowością na konferencji był „ring” prowadzony przez pana Tomasza Szymkowiaka reprezentującego „Przegląd Komunalny”. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić propozycje producentów opakowań i recyklerów na zmianę finansowania systemu zbiórki i przygotowania odpadów z selektywnej zbiórki.

Trzeciego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzania dwóch instalacji: instalacji Biogasanlage w Berlinie produkującej biogaz poprzez fermentację biomasy z gospodarstw domowych oraz instalacji umożliwiającej efektywne przetwarzanie zebranych selektywnie odpadów biodegradowalnych, zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Instalacja pozwala na zagospodarowanie odpadów zielonych oraz odpadów biodegradowalnych w oparciu o technologię fermentacji metanowej i kompostowania w systemie zamkniętym. Dodatkowo grupa zwiedzająca instalację Biogasanlagee miała jeszcze możliwość zobaczenia różnych turystycznych atrakcji Berlina.

Tematyka poruszana w czasie konferencji była bardzo interesująca. Mam nadzieję, że ten trzydniowy pobyt w Poznaniu zarówno z punktu widzenia merytorycznego jak i poznawczego przyniósł Państwu wiele satysfakcji i zadowolenia. Konferencja z pewnością nie mogłaby się odbyć, gdyby nie znakomici Partnerzy: firmy Eggersmann, Sipeko, Impact Air Systems, Innowo, Plastics Europe, Atmoterm, Fundacja Recal, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, PIGO, ZPGO. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania, Starosty Poznańskiego oraz Instytutu Cobro.

Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji. Na pewno będziemy mieli o czym dyskutować!

dr inż. Barbara Kozłowska

Przewodnicząca Rady Programowej

 

 

 

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij