PL

EN

Zielonalekcja.pl - przestrzeń dla edukacji

Głównym celem portalu www.zielonalekcja.pl jest promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Od swego powstania (2009 r.) jest nieocenionym źródłem fachowej wiedzy, podanej w niezwykle ciekawy sposób (informacja, multimedia, blog, forum, gry), która kierowana jest do wszystkich chcących poznawać ciekawe rozwiązania w zakresie edukacji ekologicznej.

Portal www.zielonalekcja.pl stał się bankiem wiedzy dla nauczycieli, animatorów, rodziców i osób prowadzących zajęcia z edukacji ekologicznej. Również najmłodsi odbiorcy znajdują na nim ciekawe tematy służące edukacji prośrodowiskowej, podane w przystępnej formie.

Portal www.zielonalekcja.pl:

  • organizuje różnego rodzaju imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z udziałem portalowej maskotki - Zielniaka,

  • edukację ekologiczną rozumie szeroko, dlatego kieruje ją także do przedsiębiorstw zajmujących się selektywną zbiórką odpadów jako partner medialny Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu,

  • to kilkanaście tys. unikalnych użytkowników, możliwość rozsyłania mailingów z newsletterem portalu do szkół i prywatnych subskrybentów,

  • patronuje setkom wydarzeń (konkursom, imprezom plenerowym) związanym z ekologią,

  • współpracując ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi portalami, aktywnie promuje edukacje ekologiczna,
  • to gwarancja dotarcia z przekazem reklamowym do odpowiednio wybranej grupy docelowej,
  • to 18 działów stale aktualizowanych,
  • to nieustanny rozwój, nowe działy, połączenie z portalem facebook.


Portal www.zielonalekcja.pl zaprasza wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i inne podmioty do współpracy promocyjnej.

Ekologia wymaga stałego podnoszenia stopnia świadomości, a reklama jako forma poznawania nowych produktów, usług czy rozwiązań sprzyja wdrażaniu nowych możliwości w życie i ułatwia edukacje.

KONTAKT

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij