PL

EN

Promotor Czystej Energii

Celem konkursu Promotor Czystej Energii jest uhonorowanie osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także jednostek prowadzących działania edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 2003 roku. Promuje i wspiera osoby, których działania wywarły wyraźny pozytywny wpływ na rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii w Polsce, a także działań edukacyjnych i inwestycji, wyróżniających się innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań, osiągających najwyższe efekty ekologiczne w tematyce szeroko rozumianej czystej energii.

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:

  • OSOBOWOŚĆ – nagradzane są osoby działające na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej, osoby, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, poprawiających stan środowiska w Polsce, oraz rozpowszechniają i wspierają takie przedsięwzięcia.
  • KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA – nagradzane są działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, oraz zastosowanie przyjaznych dla  środowiska form transportu.
  • INWESTYCJA – nagradzane są najlepsze inwestycje w zakresie szeroko rozumianej czystej energii. Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje całkowicie zakończone (oddane do użytku) do końca roku 2017 lub te, w których zakończony został do końca roku 2017 etap inwestycji wyraźnie określony w dokumentacji realizacji inwestycji.
  • CZYSTE POWIETRZE - nagradzane są wszelkie podejmowane przez gminy, miasta i przedsiębiorstwa działania (informacyjne, edukacyjne, inwestycyjne) zmierzające do likwidacji niskiej emisji i ochrony powietrza. 

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres organizatora:konkurs@abrys.pl

Dokumenty do pobrania

Organizator

Patronat branżowy