PL

EN

Promotor Czystej Energii

Celem konkursu Promotor Czystej Energii jest uhonorowanie osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także jednostek prowadzących działania edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 2003 roku. Promuje i wspiera osoby, których działania wywarły wyraźny pozytywny wpływ na rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii w Polsce, a także działania edukacyjne i inwestycje, wyróżniające się innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań, osiągających najwyższe efekty ekologiczne w tematyce szeroko rozumianej czystej energii.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

  • OSOBOWOŚĆ – nagradzane są osoby działające na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na ochronę powietrza w skali ogólnokrajowej oraz osoby, które przyczyniły się do wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i wspierają takie przedsięwzięcia.
  • KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA – nagradzane są działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu ochronę i poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zastosowanie przyjaznych dla środowiska form transportu.
  • INWESTYCJA – nagradzane są najlepsze inwestycje w zakresie szeroko rozumianej ochrony powietrza. Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje całkowicie zakończone (oddane do użytku) do końca roku 2018 lub te, w których zakończony został do 31 grudnia 2018 r. etap inwestycji (wyraźnie określony w dokumentacji realizacji inwestycji).

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres organizatora:konkurs@abrys.pl

Dokumenty do pobrania

Organizator

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij