PL

EN

Inspiracje w przestrzeni

Konkurs „Inspiracje w przestrzeni” jest organizowany przez miesięcznik „Zieleń Miejska”. Jego celem jest wyróżnienie i promocja projektów architektonicznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przestrzeni publicznej. 

Konkurs jest skierowany do projektantów, architektów, urbanistów, ale także do uczniów techników, studentów i absolwentów kierunków związanych z architekturą krajobrazu i kształtowaniem terenów zieleni. Uczestnicy konkursu powinni wysłać do organizatora projekt koncepcyjny zagospodarowania wskazanej przez organizatora przestrzeni. Każdego roku organizator wskazuje również tematykę konkursu (np. ogród społeczny, terapeutyczny itp.) 

Konkurs rozpoczyna się zazwyczaj pod koniec danego roku, a termin zgłoszeń zazwyczaj upływa na koniec stycznia. Laureaci konkursu są wyłaniani wśród dwóch grup: debiutantów i profesjonalistów. 

Niewątpliwą wartością konkursu jest fakt, że zwycięski projekt jest realizowany przez organizatora przy udziale sponsorów konkursu. 

Do tej pory odbyło się siedem edycji konkursu:

 I edycja: Place zabaw

II edycja: Ekoosiedla

III edycja: Przyjazne podwórka

IV edycja: Ogród przedszkolny

V edycja: Strefa uzdrowiskowa

VI edycja: Ogród społeczny

VII edycja: Ogród terapeutyczny

 

Tematem VIII edycji jest ogród sensoryczny.

 

Organizator

Partnerzy

Partnerzy branżowi

Sponsor

Partnerzy medialni