PL

EN

"Wodociągi-Kanalizacja" - najlepsze źródło wiedzy o branży wod-kan!

"Wodociągi-Kanalizacja” to uznany miesięcznik branżowy poświęco­ny gospodarce wodno-ściekowej, wydawany od 2003 roku przez Abrys sp. z o.o. Czasopismo jest współredagowane z gronem ekspertów i au­torytetów branży wod-kan, którzy na jego łamach prezentują najważ­niejsze bieżące zagadnienia dotyczące tego sektora. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat aktualnych trendów, nowoczesnych technologii, wykładnię przepisów prawnych, możliwości finansowania inwestycji, a także omówienie sposobów zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan. Miesięcznik ten to najlepsze źródło informacji na temat branży wod-kan i świetny sposób na dotarcie do niej z ofertą. 

Nakład czasopisma to 4 500 egzemplarzy.

Rada Programowa

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Przewodniczący Komitetu
Politechnika Poznańska

dr inż. Henryk Bylka
Sekretarz Komitetu
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. January Bień
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. Jacek Czekała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Anna C. Majewska
Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie 

prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman
Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
Politechnika Poznańska

 

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij