PL

EN

"Energia i Recykling" - pierwszy w Polsce miesięcznik o GOZpodarce!

„Energia i Recykling” to pierwsze w Polsce czasopismo, które w całości jest poświęcone tematowi circular economy. Idea gospodarki obiegu zamkniętego jest nową koncepcją rozwoju gospodarczego i jednym z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. Zagadnienie obejmujące niemal wszystkie branże, na czasie i z przyszłością. Ambicją redakcji czasopisma jest informowanie o nowych trendach, technologiach w branżach związanych z GOZ, poszerzanie wiedzy merytorycznej, prezentowanie doświadczeń i oferty rynkowej. Nad poziomem merytorycznym czasopisma czuwają eksperci związani z daną tematyką reprezentujący zarówno znakomite uczelnie, organizacje branżowe, instytuty, czy też przedsiębiorstwa. Autorami czasopisma będą również znawcy tematu, zarówno naukowcy jak i praktycy.

Odbiorcami czasopisma są przede wszystkim reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, którzy są zainteresowani tematyką GOZ oraz przedstawiciele branż: energetycznej, OZE i gospodarki odpadami. Ponadto czasopismo jest skierowane praktycznie do reprezentantów wszystkich sektorów, które wdrażają zasady GOZ (transport, logistyka, projektowanie i wiele innych).

Nakład: 6 000 egzemplarzy 

Rada programowa czasopisma

 • prof. nadzw. dr hab. Joanna Kulczycka, Katedra Zarządzania w Energetyce, AGH
 • Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej 
 • dr Emilia den Boer, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska 
 • prof. Zenon Foltynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny
 • prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Instytut Metali Nieżelaznych 
 • dr hab. Maciej Borsa, prof. nadz. WST, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie 
 • dr Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy IOŚ-PIB
 • Maria Andrzejewska, Centrum UNEP-GRID Warszawa 
 • Tomasz Wojciechowski, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 
 • Wojciech Konecki, Związek Pracodawców AGD-CECED

Współpracownicy: 

 • Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie "Polski Recykling"
 • Adam Małyszko, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

 

 

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij