PL

EN

Promotor Czystej Energii

Celem konkursu Promotor Czystej Energii jest uhonorowanie osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także jednostek prowadzących działania edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 2003 roku. Promuje i wspiera osoby, których działania wywarły wyraźny pozytywny wpływ na rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii w Polsce, a także działania edukacyjne i inwestycje, wyróżniające się innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań, osiągających najwyższe efekty ekologiczne w tematyce szeroko rozumianej czystej energii.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

 • OSOBOWOŚĆ – nagradzane są osoby działające na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na ochronę powietrza w skali ogólnokrajowej oraz osoby, które przyczyniły się do wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i wspierają takie przedsięwzięcia.
 • KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA – nagradzane są działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu ochronę i poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zastosowanie przyjaznych dla środowiska form transportu.
 • INWESTYCJA – nagradzane są najlepsze inwestycje w zakresie szeroko rozumianej ochrony powietrza. Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje całkowicie zakończone (oddane do użytku) do końca roku 2019 lub te, w których zakończony został do 31 grudnia 2019 r. etap inwestycji (wyraźnie określony w dokumentacji realizacji inwestycji).

 

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 30 WRZEŚNIA 2020 R.

 

LAUREACI KONKURSU PROMOTOR CZYSTEJ ENERGII (DO 2016 R. PROMOTOR ENERGETYKI ODNAWIALNEJ)

 • Fundacja Banku Ochrony Środowiska „Kampania informacyjno-promocyjna”, GAMA-PV „Inwestycja”, dr inż. Ludomir Duda – kategoria „Osobowość” (2019)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Kraków – kategoria „Czyste powietrze”, Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy – kategoria „Osobowość” (2018)
 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki – kategoria „Kampania informacyjno-promocyjna” i „Inwestycja” , Tobiasz Adamszewski, Fundacja WWF Polska – kategoria „Osobowość” (2017)
 • Marcin Popkiewicz (2016)
 • Waldemar Pawlak (2015)
 • Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (2014)
 • dr. inż. Michał Ćwil, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (2013)
 • dr inż. Stanisław Pietruszko, Politechnika Warszawska, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (2012)
 • prof. dr hab. inż. Jan Popczyk (2011)
 • prof. dr hab. Andrzej Chochowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (2010)
 • Jarosław Mroczek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (2009)
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (2008)
 • dr inż. Edmund Wach, prezes Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii (2007)
 • prof. dr inż. Dorota Chwieduk, Politechnika Warszawska, prezes Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej ISES (2006)
 • Zbigniew Kamieński, dyrektor Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki (2005)
 • prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, Minister Środowiska (2004)
Laureaci III edycji Konkursu Promotor Czystej Energii podczas Gali Kongresu ENVICON ENVIRONMENT, 10 października 2019 r.

Dokumenty do pobrania

Organizator

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij