PL

EN

9. Konferencja Paliwa z odpadów

Data 05.04.2019

Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę ponad dwustu uczestników – przedstawicieli wytwórców paliw z odpadów, ich odbiorców, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych. Gościem honorowym Konferencji był Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Nasza konferencja od lat stanowi największą w Polsce platformę wymiany informacji na temat wytwarzania i wykorzystania paliw z odpadów.

W swoim wystąpieniu minister Sławomir Mazurek przedstawił stanowisko Ministerstwa Środowiska w zakresie spalania RDF w lokalnych instalacjach ciepłowniczych. Wiceminister Mazurek zaznaczył, że gospodarka odpadami w UE powinna być oparta przede wszystkim na realizacji hierarchii postępowania z odpadami. Jednocześnie podkreślił, że odzysk energii z odpadów resztkowych powinien stanowić logiczne uzupełnienie systemu gospodarki odpadami w sytuacji, gdy brak rynkowej alternatywy dla zagospodarowania RDF, a składowanie frakcji kalorycznych odpadów nie może być akceptowane.

Tematy tegorocznej konferencji dotyczyły perspektyw rozwoju rynku paliw z odpadów, technologii wytwarzania i energetycznego wykorzystania oraz charakterystyki RDF. Podczas paneli dyskusyjnych przedstawiciele jednostek naukowych, wytwórców paliw z odpadów oraz ich odbiorców dyskutowali na temat wykorzystania potencjału paliw z odpadów oraz miejsca RDF w systemie gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach konferencji zorganizowano również wyjazd studyjny do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.

Podsumowując, dziękuję Państwu za tak liczne przybycie na tegoroczną konferencję. Daje to świadectwo dobrze wykonywanej przez nas pracy w postaci ciekawego programu konferencji, dobrej organizacji, a także fantastycznej atmosfery.

Postaramy się, aby w przyszłym roku było jeszcze lepiej! Do zobaczenia podczas jubileuszowej X-tej edycji naszej konferencji w 2020 roku!

dr inż. Aleksander Sobolewski

przewodniczący Rady Programowej Konferencji

dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij