PL

EN

Plan konferencji i kongresów w 2019 roku

Zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzeń, które organizujemy w 2019 roku. 

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku kontynuujemy cykl konferencji na temat gospodarki odpadami oraz gospodarki wod-kan. 

Plan konferencji przedstawia się następująco: 

 • 15. Międzynarodowa Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów, 29-31 stycznia br., Rzeszów  
 • 10. Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, 5-7 lutego br., Poznań 
 • 29. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, 5-7 marca br., Szklarska Poręba  
 • 9. Konferencja Paliwa z odpadów, 19-21 marca br., Katowice 
 • 2 Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, 2-4 kwietnia br., Gdańsk  
 • 17. Konferencja Postępowanie z odpadami medycznymi, 9-11 kwietnia br., Bydgoszcz
 • 14. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 9-10 maja br., Warszawa 
 • 12. Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów, w ustaleniach  
 • 4. Międzynarodowy Kongres ENVICON Water, 5-6 czerwca br., Warszawa, w ustaleniach  
 • 23. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami, 3-5 września br., Lubań, w ustaleniach
 • 13. Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych, 17-19 września br., w ustaleniach  
 • 14. Konferencja Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, 2-4 października br., Poznań-Berlin 
 • 3. Konferencja Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan, 22-24 października br., Słupsk  
 • 16. Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów, listopad, Katowice-Zabrze 
 • 23. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment, 20-22 listopada br., Warszawa 

 

Stan ustaleń na 14.02.2019 r. 

Jako organizatorzy zastrzegamy sobie możliwość zmian w powyższym planie. 

W celu potwierdzenia terminu i miejsca zalecamy skontaktowanie się z nami!