07/2013 Problemy z wyświetleniem newslettera? Kliknij, aby zobaczyć go w przeglądarce
Abrys Dla środowiska | abrys.pl

Odpady

Systemów może być wiele…

W krajach UE wprowadza się na rynek ok. 80 mln ton opakowań rocznie, z czego szkło stanowi blisko 21%. Na statystycznego mieszkańca UE przypada 41 kg tego surowca. Jak je zagospodarować? Nie człowiek wymyślił szkło, lecz sama natura. Powodzenie opakowań szklanych jest ogromne.
więcej >>

Separatory metali żelaznych i nieżelaznych

Metale żelazne i nieżelazne to cenne surowce wtórne, obecne m.in. w odpadach komunalnych. Przemysł potrzebuje surowców z odzysku, dzięki temu oszczędzane są metale pierwotne otrzymywane z rud. W Polsce znaczna część złomu metali żelaznych i nieżelaznych jest importowana z zagranicy, dlatego powinno się rozwijać efektywny system odzyskiwania tego surowca z odpadów, aby nie trafiał na składowiska.
więcej >>

Co kraj to obyczaj

Ile krajów, tyle systemów. Trudno w niektórych przypadkach szukać między nimi podobieństw lub próbować się na nich wzorować. Kwestia dotyczy selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych. Z całą pewnością tworzywa sztuczne to wynalazek człowieka. Ich asortyment w zasadzie z roku na rok się powiększa. Ciągle trwają poszukiwania materiałów o nowych, niespotykanych właściwościach, pozwalających realizować niewyczerpane pomysły człowieka.
więcej >>

Quo vadis rewolucjo śmieciowa?

1 lipca 2013 r. wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym kraju. Czy gminy zdążyły przygotować się do zmian? Czy wprowadzane zmiany to „rewolucja śmieciowa” jak nazywa to wiele osób, czy też zmiany te należy wprowadzać ewolucyjnie? Zapraszamy na Konferencję poświęconą w całości pierwszym doświadczeniom gmin i zakładów gospodarki komunalnej z wdrażania ustawy śmieciowej.
więcej >>

Uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć budowę ZTPOK

Instalacje termicznego przekształcania odpadów, stanowią nieodłączny element współczesnych systemów zagospodarowania odpadów. Sześć inwestycji znajduje się aktualnie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ta wymagająca faza, umożliwi rozpoczęcie prac na placu budowy o da nadzieję na ich sfinalizowanie przed końcem 2015 r. Więcej na temat budowy ITPOK usłyszysz podczas X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji "Termiczne przekształcanie odpadów–od planów do realizacji"...
więcej >>

Lista zgłoszeń zamknięta

W tym roku końcowa data przyjmowania zgłoszeń w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu zbiegła się z wejściem w życie nowych zasad gospodarki odpadami, uczestnicy musieli więc wykazać się dobrą organizacją czasu, by ze wszystkim zdążyć. Pomógł im w tym również system zgłoszeń online. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zgłoszenie udziału i życzymy powodzenia!
więcej >>

Gorące spotkanie w upalnej Warszawie

W połowie czerwca w warszawskiej siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się kolejne spotkanie Członków Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunlanych. W związku ze zbliżającą się datą 1 lipca, gorąca atmosfera panowała nie tylko na zewnątrz, ale również na sali obrad. Podczas obrad jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Rady RIPOK oraz rozszerzono grono ekspertów współpracujących z Radą...
więcej >>

Woda-ścieki

Dezynfekcja wody i ścieków za pomocą promieniowania UV

Rośnie ryzyko związane ze skażeniem mikrobiologicznym wód, szczególnie w okresach suszy i powodzi oraz w związku z odprowadzaniem niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych. Największe ryzyko dla zdrowia ludzi stanowi spożycie wody zawierającej zanieczyszczenia mikrobiologiczne, znajdujące się w fekaliach.
więcej >>

O "przydomówkach" w Starachowicach

Serdecznie zapraszamy do udziału II Konferencji Szkoleniowej "Małe oczyszczalnie ścieków - projektowanie, budowa, eksploatacja i perspektywy rozwoju", która odbędzie się w dniach 12-13 września 2013 r. w Starachowicach. Tematyka konferencji oscylować będzie wokół zagadnień związanych z aspektami prawnymi i techniczno-technologicznymi funkcjonowania MOŚ oraz kwestiami dotyczącymi finansowania ich budowy. Podczas obrad przedstawione zostaną także praktyczne doświadczenia funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
więcej >>

Trzy oczyszczalnie ścieków - jeden wyjazd techniczny

Trzy ciekawe obiekty funkcjonujące w oczyszczalniach ścieków: Centralna w Toruniu, Fordon i Kapuściska w Bydgoszczy, zaprezentowane podczas jednego wyjazdu technicznego, który jest jednym z istotniejszych elementów konferencji nt. "Suszenia i termicznego przekształcania osadów ściekowych". Ta wizyta techniczna jest szczególnie interesująca ponieważ nowe instalacje do suszenia i spalania osadów nie są obecnie uruchamiane tak seryjnie, jak miało to miejsce w latach poprzednich....
więcej >>

Energia

Świetlana przyszłość?

Sytuacja prawna dotycząca oświetlenia dróg i innych przestrzeni publicznych jest bardzo niespójna. Z jednej strony, gminy są odpowiedzialne za całość zagadnień związanych z oświetleniem ulic, z drugiej zaś – w sporej części nie są właścicielami majątku oświetleniowego. Zagmatwane stosunki własnościowe nie pozwalają jednoznacznie wskazać, czyim obowiązkiem jest jego odtwarzanie. Stąd też NIK postanowił sprawdzić, jak gminy radzą sobie z realizacją zadań w tym zakresie.
więcej >>

Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej

Redakcja „Czystej Energii” zaprasza do zgłaszania kandydatur do X edycji nagrody Tytuł Promotor Energetyki Odnawialnej. Celem przyznania tytułu jest uhonorowanie osób lub podmiotów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej.
więcej >>

Zieleń miejska

Zaprojektuj podwórko – wygraj jego realizację!

Tegoroczna III edycja Konkursu odbywa się pod hasłem „Przyjazne podwórka”. Tak, jak w latach ubiegłych, w konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci kierunków związanych z architekturą krajobrazu, projektanci, architekci krajobrazu, urbaniści, a także jednostki samorządu terytorialnego czy instytucje realizujące projekty. W tym roku zwycięski projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu sponsorów!
więcej >>

Polecamy

Tytuł „Ekoodpowiedzalni w biznesie” czeka na Ciebie

Ponad 10-osobowa grupa ekspertów wyłoni w tym roku kolejnego laureata, który dołączy do grona zwycięzców poprzednich edycji – PKN ORLEN SA oraz GRUPY LOTOS SA. Biorąc udział w konkursie inwestują Państwo w promocję ekologicznego wizerunku swojej firmy i tym samym stają do rywalizacji o nagrody i honorowy tytuł „Ekoodpowiedzialnych w biznesie”. Zapraszamy do udziału – zgłoszenia przyjmujemy do 9 września!
więcej >>

Edukacja ekologiczna dla gmin

ABRYS Sp. z. o. o. wprowadza ofertę przygotowaną specjalnie dla gmin, realizującą nowe obowiązki narzucone przez ustawę. Te gminy, które będą chciały w pełni wywiązać się z nałożonych na nie obowiązków, będą mogły uczynić to za pośrednictwem doświadczonej firmy. W razie zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt z Panem Michałem Grekiem, tel. 61 655 81 91, m.grek@abrys.pl.
więcej >>

Wystartowała odpadowa rewolucja

Nowe przepisy nakładają na gminy obowiązek prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki. Aby ułatwić gminom realizację tych zadań oraz wspomóc je w ustawicznej edukacji ekologicznej w temacie selektywnej zbiórki odpadów, na stronie Konkrusu o Puchar Recyklingu udostępniamy do bezpłatnego i nielimitowanego wykorzystania moduł Dla gmin, a w nim broszury dotyczące poszczególnych frakcji odpadów – szkła, papieru, tworzyw sztucznych i in.
więcej >>

Kompleksowa realizacja projektów pompowych

Drial Poland specjalizuje się w realizacji projektów ściekowych o dowolnej wielkości i złożoności. Ma doświadczenie w różnego rodzaju sytuacjach i nie boi się wyzwań. Klient może liczyć na pełne wsparcie – od spisu wymagań projektowych począwszy, a na inżynierii technicznej i wykonaniu skończywszy.
więcej >>

Rozwiązania na miarę potrzeb

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem firmy EQUIPO na łamach „Przeglądu Komunalnego”. Tym razem jest to wywiad z Timem Hamerem, Sales Manager Business Unit Waste w przedsiębiorstwie Vecoplan, który przedstawia ofertę tej firmy.
więcej >>

Nagroda Pracy Organicznej im. Wojciecha Dutki

Do 15 września czekamy na zgłoszenia wyjątkowych osób, które prowadzą inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Jeśli tylko znani są Państwu działacze i promotorzy z tego zakresu – chcemy ich poznać i docenić! Zaproponowani do Nagrody kandydaci będą mieli szansę dołączyć do grona do wybitnych laureatów, którzy w ciągu ostatnich 11 lat zostali uhonorowani tym prestiżowym wyróżnieniem. Nagradzamy postawy godne naśladowania. Doceniamy pracę u podstaw.
więcej >>

KE: wspólny rynek energii warunkiem rozwoju "zielonej energetyki”

Budowa nowych połączeń energetycznych i integrowanie w ten sposób rynku energii to konieczny warunek realizacji strategicznego celu Unii, czyli wzrostu udziału źródeł odnawialnych – uważa Generalna Dyrekcja ds. Energii (DGE) Komisji Europejskiej.
więcej >>

Zamawiaj szybko, wygodnie i w korzystnych cenach

Za dostęp do artykułów zamieszczonych w E-czytelni na portalu www.komunalny.pl można płacić poprzez usługę SMS. Dodatkowo powstały nowe, większe pakiety artykułów, które są dostępne w dotychczasowych cenach tylko przez zamówienia na www.sklep.abrys.pl
więcej >>

Kalendarium imprez branżowych

29-30.08.2013, Warszawa 14. Ogólnopolska Konferencja „ZIELONE MIASTO — OSOBOWOŚĆ MIEJSCA”
30.08-01.09.2013, Warszawa 21. Międzynarodowa Wystawa Zieleń to życie
31.08.2013, Warszawa Dzień Architekta Krajobrazu 2013
15-18.09.2013, Międzyzdroje Forum Ciepłowników Polskich
7-9.10.2013, Poznań Forum Czystej Energii
7-9.10.2013, Poznań Forum Recyklingu
7-10.10.2013, Poznań Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO
9-10.10.2013, Poznań Future of biofules - Policy, Environment and Technology
10-11.10.2013, Toruń Zieleń Miejska - Naturalne Bogactwo Miasta

Kalendarz szkoleń i konferencji

03-05.09.2013 r., Warszawa
XVII Konferencja - Kompleksowa gospodarka odpadami
więcej >>
12-13.09.2013 r., Starachowice
II Konferencja - Małe oczyszczalnie ścieków – projektowanie, budowa, eksploatacja i perspektywy rozwoju
więcej >>
23-25.09.2013 r., Toruń
VII Konferencja - Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych
więcej >>
07-08.10.2013 r., Poznań
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON
więcej >>
22-24.10.2013 r., Chorzów - Brno
X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja - Termiczne przekształcanie odpadów–od planów do realizacji
więcej >>

Polecamy

SUBSKRYPCJA
Adres, na który został wysłany ten Biuletyn, został pozyskany z ogólnodostępnego źródła. Jeśli informacje zawarte w niniejszym biuletynie Ciebie nie dotyczą lub nie życzysz sobie otrzymywać eBiuletynu, skontaktuj się z nami i wyślij maila na adres ebiuletyn@abrys.pl
SKOMENTUJ ARTYKUŁ
Z uwagą przeczytamy Twoją opinię i sugestie odnośnie tematyki artykułów zamieszczanych w eBiuletynie i na www.komunalny.pl. Naszym celem jest, aby jego zawartość merytoryczna odpowiadała Twoim oczekiwaniom.
Copyright by ©ABRYS 2004-2012