PL

EN

Członkostwo

Firma ABRYS jest członkiem i założycielem

Rady RIPOK
Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią

Firma ABRYS jest członkiem

Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
Polskiej Izby Ekologii
Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Forum Recyklingu Samochodów
Polska Izba Gospodarki Odpadami

"Przegląd Komunalny" jest członkiem:

European Environmental Press

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij