PL

EN

Skontaktuj się z nami!

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124,  ul. Daleka 33,  zarejestrowana w Poznaniu,  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807 

Zarząd

Magdalena Dutka
Prezes Zarządu

Robert Rosa
Wiceprezes Zarządu

Barbara Dutka
Członek Zarządu

Sekretariat/Asystent Zarządu

Weronika Stróżyk
asystentka zarządu
kontakt@abrys.pl
tel. +48 660 750 946

Czasopisma branżowe - redakcje

Tomasz Szymkowiak
dyrektor ds. wydawnictw
t.szymkowiak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 06

Piotr Talaga
redaktor naczelny wydawnictw
p.talaga@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 31

Przegląd Komunalny

Piotr Talaga
z-ca redaktor naczelnej 
p.talaga@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 31

Barbara Krawczyk         
redaktor
b.krawczyk@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 33

Energia i Recykling

Dominik Szymański
redaktor prowadzący
d.szymanski@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 35 

Wodociągi-Kanalizacja

Szymon Pewiński
redaktor prowadzący
s.pewinski@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 66

Zieleń Miejska

Małgorzata Łukaszewicz
redaktor prowadząca
m.lukaszewicz@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 32

 

Prenumerata czasopism

Karolina Jankowiak       
kierownik działu               
k.jankowiak@abrys.pl       
tel. +48 728 973 098 

Anna Sobkowiak       
specjalista ds. prenumeraty                
a.sobkowiak@abrys.pl        
tel. +48 881 932 991

Reklama w czasopismach i na PortalKomunalny.pl

Katarzyna Witowska-Góra
kierownik działu reklamy
k.witowska-gora@abrys.pl             
tel. +48 539 549 456

Katarzyna Szyińska
specjalista ds. reklamy
k.szyinska@abrys.pl             
tel. +48 61 655 81 57

Anna Piechowiak
specjalista ds. reklamy
a.piechowiak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 78

Dorota Szypulska
specjalista ds. reklamy
d.szypulska@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 74

Konferencje i szkolenia

Piotr Matuszewski
dyrektor ds. rozwoju
p.matuszewski@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 07

Jaśmina Labus
kierownik działu
j.labus@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 20

Mateusz Dziurlikowski
project manager
m.dziurlikowski@abrys.pl
tel.: +48 61 655 81 22

Olga Rosiak
project manager
o.rosiak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 26

Łukasz Kawa
manager ds. promocji
i sponsoringu
l.kawa@abrys.pl
tel.: +48 61 655 81 29

Edukacja Ekologiczna i portal Ekoedu.com.pl

Małgorzata Masłowska-Bandosz
dyrektor działu
m.maslowska@abrys.pl
tel.: +48 61 655 81 62


Mikołaj Maternik
koordynator projektów edukacyjnych
m.maternik@abrys.pl
tel.: +48 539 549 454

Marta Siatka
koordynator projektów edukacyjnych
m.siatka@abrys.pl
tel.: +48 660 762 427

Kinga Potocka
koordynator projektów edukacyjnych
k.potocka@abrys.pl
tel.: +48 784 001 817

PortalKomunalny.pl

Jakub Wojajczyk
wydawca serwisu PortalKomunalny.pl
j.wojajczyk@abrys.pl
tel.: +48 61 655 81 46

Księgowość

ksiegowosc@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 12