PL

EN

Skontaktuj się z nami!

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124,  ul. Daleka 33,  zarejestrowana w Poznaniu,  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807 

Zarząd

Magdalena Dutka
Prezes Zarządu

Robert Rosa
Wiceprezes Zarządu

Barbara Dutka
Członek Zarządu

Sekretariat/Asystent Zarządu

Weronika Stróżyk
asystentka zarządu
kontakt@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 00
fax. +48 61 65581 01

Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu i PR

Magdalena Bielak
marketing@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 81

Czasopisma branżowe - redakcje

Tomasz Szymkowiak
dyrektor ds. wydawnictw
t.szymkowiak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 06

Piotr Talaga
redaktor naczelny wydawnictw
p.talaga@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 31

Przegląd Komunalny

Piotr Talaga
z-ca redaktor naczelnej 
p.talaga@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 31

Barbara Krawczyk         
redaktor
b.krawczyk@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 33

Szymon Pewiński
redaktor 
s.pewinski@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 34

 

Energia i Recykling

Dominik Szymański
redaktor prowadzący
d.szymanski@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 35 

Wodociągi-Kanalizacja

Kalina Olejniczak
redaktor prowadząca
k.olejniczak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 66

Martyna Matuszczak
redaktor
m.matuszczak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 50

Zieleń Miejska

Judyta Więcławska
redaktor prowadząca
j.wieclawska@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 32

 

Prenumerata czasopism

Karolina Jankowiak       
kierownik działu               
k.jankowiak@abrys.pl       
tel. +48 728 973 098 

Anna Sobkowiak       
specjalista ds. prenumeraty                
a.sobkowiak@abrys.pl        
tel. +48 881 932 991

Reklama w czasopismach i na PortalKomunalny.pl

Marek Niklaus
kierownik działu
m.niklaus@abrys.pl             
tel. +48 539 549 456

Katarzyna Szyińska
specjalista ds. reklamy
k.szyinska@abrys.pl             
tel. +48 61 655 81 57

Katarzyna Kaniewska
specjalista ds. reklamy
k.kaniewska@abrys.pl
tel. +48 539 549 447

Anna Piechowiak
specjalista ds. reklamy
a.piechowiak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 78

Roksana Wołoszczuk 
koordynator techniczny reklam, bartery
r.woloszczuk@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 70

Marta Zielińska 
specjalista ds. reklamy
m.zielinska@abrys.pl
tel. +48 728 970 363

Dorota Szypulska
specjalista ds. reklamy
d.szypulska@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 74

Marta Siatka
specjalista ds. reklamy
m.siatka@abrys.pl
tel. +48 728 974 365

Konferencje i szkolenia

Piotr Matuszewski
dyrektor ds. rozwoju
p.matuszewski@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 07

Jaśmina Labus
kierownik działu
j.labus@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 20

Agnieszka Świder
project manager
a.swider@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 21

Ewa Ciża
project manager
e.ciza@abrys.pl
tel. +48 61 86 558 126

Mateusz Dziurlikowski

project manager

m.dziurlikowski@abrys.pl

tel. +48 61 655 81 22

Łukasz Kawa
manager ds. promocji
i sponsoringu
l.kawa@abrys.pl
tel.: +48 61 655 81 29

Edukacja Ekologiczna i portal Ekoedu.com.pl

Małgorzata Masłowska-Bandosz
dyrektor działu
m.maslowska@abrys.pl
tel.: +48 61 655 81 62


Mikołaj Maternik
koordynator projektów edukacyjnych
m.maternik@abrys.pl
tel.: +48 539 549 454

Małgorzata Sawicka
koordynator projektów edukacyjnych
m.sawicka@abrys.pl
tel.: +48 660 751 094

PortalKomunalny.pl

Jakub Wojajczyk
wydawca serwisu PortalKomunalny.pl
j.wojajczyk@abrys.pl
tel.: +48 61 655 81 46

Księgowość

ksiegowosc@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 12