PL

EN

19. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON zakończona.

Data 26.10.2015

19. edycja Kongresu ENVICON 2015

O ekologicznym, ale i ekonomicznym wymiarze gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy innowacji w ochronie środowiska dyskutowali w Poznaniu uczestnicy Kongresu ENVICON – jednego z największych wydarzeń w Polsce.

Podczas targów POL-ECO-SYSTEM odbył się 19 Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Jednym z głównych tematów tegorocznej edycji była gospodarka odpadami, w kontekście proponowanego przez Komisję Europejską projektu wprowadzenia zasad tzw. gospodarki cyrkulacyjnej (większy odzysk i recykling oraz ograniczenie składowania odpadów). Na ten temat wypowiedział się sam Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej, który na co dzień monitoruje postępy naszego kraju we wdrażaniu unijnych dyrektyw, w tym związanych z odpadami. Kremlis przybliżył uczestnikom ENVICON-u politykę UE w zakresie ochrony środowiska oraz wziął także udział w panelu dyskusyjnym otwierającym Kongres. Z ramienia polskiego rządu w gorącej dyskusji głos zabrał ówczesny wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk. Podkreślił on ogromne zaangażowanie samorządów w tworzenie polskiego systemu gospodarki odpadami. Zagadnienie „Circular economy” szeroko omawiano, także pod czas seminarium „Nasze zasoby są policzone”, które poprowadził Piotr Barczak z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Drugim wiodącym tematem tegorocznego Kongresu była gospodarka wodno-ściekowa. Wraz z przedstawicielami EurEau – europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – omówiono i porównano europejskie modele postępowania w tym sektorze. Podkreślono, że skutki zmian klimatu, wzrost liczby ludności i dodatkowe zapotrzebowanie na usługi i potrzeby utrzymania niskich cen dla klientów to tylko niektóre z bardzo wielu trudnych wyzwań dla sektora wodnego w Unii Europejskiej. Według Neil’ Dhot, przedstawiciela Sekretarza Generalnego EurEau, Kongres był doskonałą platformą do omówienia przyszłości usług wodnych nie tylko w Polsce lecz także w innych krajach Europy. Trzecia sesja, zorganizowana wspólnie z przedstawicielami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, dotyczyła europejskich korytarzy transportowych w kontekście wyzwań środowiskowych. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej do 2030 roku 30% transportu drogowego musi zostać przeniesione m.in. na drogi wodne. Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad Kongresu była Gala ENVICON 2015, podczas której nagrodę Promotora Energetyki Odnawialnej 2015 otrzymał premier Waldemar Pawlak.

W sumie podczas dwóch dni obrad ENVICON-u odbyło się 7 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział blisko 700 uczestników.

Zobacz relację na portalkomunalny.pl

Więcej zdjęć na stronie envicon.abrys.pl

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij