PL

EN

Zarządzanie projektem inwestycyjnym w gospodarce odpadami-od pomysłu do eksploatacji

Data 28.03.2012

Szum wody i śpiew ptaków czyli mazurskie spotkanie w Hotelu Jabłoń…

…które dla uczestników warsztatów szkoleniowych „Zarządzanie projektem inwestycyjnym w gospodarce odpadami – od pomysłu do realizacji” było okazją do zdobycia cennej wiedzy z  zakresu kompleksowego przygotowania się do budowy i eksploatacji instalacji MBP w Polsce.

Poza omówieniem praktycznej strony realizacji inwestycji uczestnicy spotkania zwiedzili najnowocześniejszą instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce, której właścicielem jest PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.  w Siedliskach k. Ełku.

Ogrom podanych informacji oraz poziom przeprowadzonych dyskusji bez wątpienia przyczynił się do poszerzenia oraz ugruntowania wiedzy w tematyce poświęconej tworzeniu kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. Jest to tym bardziej cenne, że wszystkie kwestie omawiane były w kontekście szans i błędów wprowadzania w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oryginalne rozwiązania prezentowane podczas warsztatów szkoleniowych „Zarządzanie projektem inwestycyjnym w gospodarce odpadami – od pomysłu do realizacji” były dla uczestników okazją do nowego spojrzenia na nadchodzące zmiany w gospodarce odpadami.

Po zakończeniu warsztatów usłyszeliśmy:

„Całość  przeprowadzona w sposób profesjonalny. Prowadzący bardzo dobrze przygotowani. Wykłady oraz przedstawione tematy były bardzo inspirujące oraz poruszające aktualne problemy praktyczne – co więcej dające konkretne
i adekwatne do oczekiwań przedsiębiorcy rozwiązania prawne. Rzadko się zdarza, żeby prowadzący w tak interesujący sposób opowiadali o swojej pasji. Doskonała okazja do wymiany wiedzy teoretycznej i praktycznej.”
Cecylia Cnota, Dyrektor "Eko Mar" Spółka z o.o.

„Warsztaty  Szkoleniowe zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny. Prowadzący dzięki dużej wiedzy potrafili zainteresować wszystkich uczestników, należy również podkreślić fakt, iż oprócz teorii było dużo praktycznych wskazówek, co z pewnością  podnosi poziom warsztatów. Dopełnieniem warsztatów był wyjazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach, gdzie mogliśmy zobaczyć  jak funkcjonuje najnowocześniejszy tego typu zakład w Polsce. Organizację i przebieg warsztatów uważam za bardzo udany i dziękuje organizatorom za opiekę merytoryczną  i sprawne czuwanie nad całością.” Leszek Wołowiec, Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki


„Warsztaty były prowadzone przez osoby posiadające dużą wiedzę oraz bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami inwestycyjnymi. Podczas warsztatów odbywała się dyskusja, która umożliwiła na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i opinii z wszystkimi uczestnikami szkolenia. Ponadto oprócz wykładów teoretycznych, Abrys zorganizował wycieczkę do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach, dzięki czemu poznałam szczegóły funkcjonowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Wysoki poziom warsztatów przyczynił się do uzyskania cennych informacji i wskazówek dotyczących budowy i funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów, co pozwoliło mi na pogłębienie mojej wiedzy w tym zakresie.”
Anna Kusz, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., Stalowa Wola

Zdjęcia

Współpraca

Partnerzy

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij