PL

EN

XXIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów

Data 19.02.2013

W dniach 19-21 lutego 2013 r. w historycznym Krakowie odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była rola składowisk odpadów w nowych regionach gospodarki odpadami komunalnymi. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Janusiewicz. Radę programową tworzyli: dr inż. Zbigniew Grabowski, dr inż. Barbara Kozłowska, dr inż. Piotr Manczarski, dr inż. Ryszard Szpadt. Spotkanie podzielone zostało na pięć głównych sesji tematycznych, odpowiadających problemom z jakimi przyszło się zmierzyć eksploatatorom składowisk. Pierwsza sesja poświęcona została aspektom prawnym działania składowisk odpadów komunalnych. Prof. Marek Górski w szczegółowy sposób omówił proces składowania odpadów posiłkując się nową ustawą o odpadach, której zapisy weszły w życie w połowie stycznia br. Z kolei dr Manczarski w swoim wystąpieniu podkreślił, że uchwalone zmiany przepisów, w tym wprowadzona w wojewódzkich planach gospodarki odpadami (WPGO) regionalizacja, istotnie wpływają na zagadnienia związane z budową, eksploatacją i zamykaniem składowisk odpadów. W swoim referacie dr Manczarski skupił się na zmianie przepisów wykonawczych oraz na ich wpływie na deponowanie odpadów. Podkreślił, że konieczne będzie uzyskanie zarówno decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, jak i decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane. Następne sesje poświęcone były bezpiecznej eksploatacji składowisk odpadów, technologiom składowania oraz zamykaniu i rekultywacji tego typu obiektów.   Niezwykle ważnym i istotnym elementem konferencji był Panel Dyskusyjny „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – problemy i wyzwania” w trakcie którego uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania nurtujących ich pytań m.in. Posłowi Tadeuszowi Arkitowi, przewodniczącemu stałej Podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach Komisji Ochrony Środowiska.

W trakcie panelu powołano także Radę Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RADĘ RIPOK. Działanie to jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku próby rozwiązania problemów osób zarządzających RIPOK-ami (więcej informacji dotyczących RADY RIPOK znaleźć można na stronie www.radaripok.pl). RADA RIPOK ma być otwartym forum wymiany doświadczeń, proponujące konkretne zmiany w prawie, które pozwolą na doskonalenie systemu, wzajemne wsparcie w sytuacjach problemowych, a nawet opiniowanie aktów prawnych.

Spotkanie owocowało w żywe dyskusje dotyczące problemów wymagających pilnych działań oraz szeroką wymianę doświadczeń związanych z eksploatacją i rekultywacją bezpiecznych składowisk odpadów.

Zwieńczeniem dwudniowych obrad było zwiedzanie Krakowskiego Kazimierza, jednej z najważniejszych atrakcji Krakowa, ważnego centrum kulturalnego miasta. Ponad to uczestnicy konferencji mieli możliwość zobaczenia malowniczo położonego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach.

Wszystkim serdecznie dziękuję za obecność na konferencji oraz aktywny udział w dyskusjach. Mam nadzieję, że konferencja spełniła Państwa oczekiwania, a przedstawione referaty i wypowiedzi najlepszych ekspertów z branży ułatwiły znalezienie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Koordynator konferencji,
Magdalena Chlasta

Zdjęcia

Sponsor

Partner uroczystej kolacji

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij