PL

EN

XXI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów”

Data 14.10.2011

Prawo krajowe (w tym ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi) transponując zapisy dyrektyw Wspólnoty Europejskiej stawia coraz ostrzejsze wymagania w stosunku do unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie. Zgodne jest to z hierarchią postępowania z odpadami i ma się przyczynić do minimalizacji ilości składowanych odpadów. Należy podkreślić, że planowane są dalsze istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym w szczególności zmiany wymagań dotyczących składowania odpadów.

Kończone są prace nad przygotowaniem i uchwaleniem „nowej” ustawy o odpadach (transponującej zapisy dyrektywy o odpadach z 2008 r.). Jednocześnie prowadzone są prace zmierzające do wprowadzenie zmian w zapisach dyrektywy „składowiskowej” w tym zaostrzenia wymagań dotyczących składowania odpadów. Planowane zmiany przepisów będą miały znaczący wpływ na sposób: lokalizacji, projektowania, eksploatacji i zamykania składowisk odpadów. I właśnie ta tematyka nastawiona na przyszłość unieszkodliwiania odpadów na składowiskach ale i zagadnienia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk była przedmiotem tegorocznej konferencji organizowanej w Chorzowie. – dr inż. Piotr Manczarski
XXI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów”, odbyła się w dniach 23-25 lutego 2010 w Chorzowie.
Radę programową spotkania pod kierownictwem dr inż. Piotra Manczarskiego z Politechniki Warszawie tworzyli: prof. dr hab. Marek Górski reprezentujący Uniwersytet Szczeciński i Łódzki prof., doc. dr inż. Lidia Sieja - IETU, dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej oraz dr inż. Ryszard Szpadt z Politechniki Wrocławskiej.
Tematyka obrad obejmowała zarówno zagadnienia prawne, praktyczne rozwiązania związane z eksploatacją i rekultywacją składowisk, jak i doświadczenia eksploatatorów. Celem konferencji było również podzielenie się nie tylko swoimi sukcesami, ale też omówienie problemów i szukanie nowych rozwiązań.
W spotkaniu wzięło udział blisko 160 osób: pracowników administracji publicznej, przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej, składowisk odpadów oraz firm i instytucji z branży gospodarki odpadam.
Podczas czterech wydzielonych sesji prelegenci z instytucji i czołowych firm związanych z gospodarowaniem odpadami oraz grono naukowców przedstawili problematykę składowisk odpadów z różnych perspektyw.
Omówione zostało szerokie spektrum zagadnień dotyczących nowych regulacji prawnych związanych z gospodarką odpadami w szczególności odpadami komunalnymi oraz przewidywane zmiany przepisów UE dot. składowania odpadów.
W czasie obrad dyskutowano o stanie formalnym i technicznym składowisk odpadów w Polsce, kontroli składowisk odpadów komunalnych a także monitoringu składowisk odpadów.
Część referatów poświęcono zagadnieniom eksploatacyjnym – ograniczania uciążliwości zapachowych na składowisku, zapobiegania samozapłonom oraz efektywnego zagospodarowania biogazu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zagadnienia formalne, organizacyjne i technologiczne związane z zamykaniem składowisk odpadów oraz zagadnienia związane z przekształcaniem składowisk w zakłady unieszkodliwiania odpadów.
Urozmaiceniem konferencji i jej istotnym artystyczno-merytorycznym akcentem był popołudniowy seans filmowy z Abrysem, który odbył się drugiego dnia obrad. Uczestnicy spotkania przegryzając popcorn i popijając energetyczny napój obejrzeli obsypany nagrodami film dokumentalny „Śmietnisko”.
Najczęściej chyba nagradzany przez publiczność na festiwalach, film, opowiada o genialnym projekcie sławnego nowojorskiego twórcy pop-artu, Vika Muniza - jednego z najlepiej opłacanych, współczesnych artystów na świecie. Żeby stworzyć nową kolekcję swych dzieł, Muniz wyjeżdża na największe na świecie składowisko śmieci, mieszczące się w Rio de Janeiro, na którym mieszka i pracuje 2.500 zbieraczy, zepchniętych całkowicie na margines społeczeństwa. Wraz z grupą „catadores” komponuje, ze znalezionych na składowisku odpadków, ich gigantyczne portrety. Zdjęcia tych portretów sprzedaje w największych galeriach sztuki za sumy dorównujące dziełom Basquiata czy Andy Warhola, a zarobione pieniądze oddaje sportretowanym, zmieniając ich los, dając im nadzieję i szansę na lepsze życie. Elektryzującej całości dopełniła, napisana specjalnie do tego filmu, piękna muzyka Moby’ego.
Trzeciego dnia konferencji odbył się wyjazd techniczny do Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "KOMART" Sp. z o.o. w Knurowie, którego działalność nastawiona jest na kompleksowe rozwiązywanie problemów dotyczących gospodarki odpadami. Zakład w Knurowie, reprezentując najwyższy poziom technologiczny i spełniając wszystkie standardy Unii Europejskiej, zrobił ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach konferencji.
Również w piątek nasi goście mieli możliwość zwiedzania Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, która jest unikalnym zabytkiem górnictwa kruszcowego w Europie. Zrekonstruowane wyrobiska kopalni pochodzą z XVII i XIX w. W Komorze "Srebrnej", zachowanej w stanie pierwotnym, odtworzono stanowisko pracy gwarków. W głębi komory znajduje się unikalne małe jeziorko. W Komorze "Zawałowej" uczestnicy przyglądali się olbrzymim głazom dolomitu, które obsunęły się ze stropu, tworząc zawał. Szczególną atrakcją był jest chodnik wodny o dł. 270 m, który pokonywaliśmy łodziami.
Przodki górnicze z XVI-XIX w., stanowiska pracy ówczesnych gwarków, ich narzędzia, różnorodność podziemnej przestrzeni, ukształtowane przez człowieka i przyrodę w postaci resztek naturalnie zalegającej srebronośnej galeny, nacieków wapiennych, zjawisk krasowych i podziemnych zbiorników wody okazały się być niezwykłą przygodą.
Istotnym elementem konferencji były rozmowy kuluarowe oraz obszerne dyskusje. Nowością było wypróbowanie nowoczesnej prezentacyjno-dyskusyjnej formy aktywności „MóW” podczas której każdy z uczestników mógł podzielić się swoją opinią, doświadczeniami i zaprezentować swój punkt widzenia. MóW poprowadził przewodniczący rady programowej konferencji – dr inż. Piotr Manczarski, który słowami „To nie jest spotkanie wykładowców z uczestnikami, mimo, że nasi prelegenci są wybitnymi specjalistami. Jest to nasze wspólne spotkanie, którego efektem będą wspólne rozmowy, a nowa forma „MóW” przełamie nasze bariery.” zachęcał do udziału w dyskusji.

Paulina Olborska

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij