PL

EN

XVIII Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami

Data 02.09.2014

XVIII konferencja KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI odbywająca się pod hasłemRok doświadczeń w budowaniu nowego modelu gospodarki odpadami” w dniach 2 - 4 września 2014 r. w Iławie już za nami. W konferencji wzięło udział 263 uczestników, przedstawicieli samorządów, firm działających w obszarze gospodarki odpadami, pracowników wyższych uczelni, reprezentantów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska a także organizacji zajmujących się działaniami edukacyjnymi w obszarze gospodarki odpadami. Obrady konferencji odbywały się w 6 sesjach.

I sesja poświęcona była aspektom organizacyjno-prawnym dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pan prof. dr hab. Marek Górski poruszył temat „Reglamentacji świadczenia usług odbioru odpadów z punktu widzenia wpisu i wykreślenia przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej. Natomiast radca prawny Pan Jędrzej Bujny przedstawił zagadnienie „Wpływu nowelizacji na zapewnienie strumienia zmieszanych odpadów komunalnych”. Omówił rozwiązania proponowane w dwóch niezależnych od siebie projektach – sejmowym i senackim, będących aktualnie przedmiotem obrad Sejmu.

Następnie Pani dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej przedstawiła prezentację omawiającą braki i potrzeby uzupełnienia systemów gospodarki odpadami w regionach. Zwróciła uwagę, że instalacje budowane w Polsce – głównie zakłady MBP wymagają pilnie uzupełnienia o technologie właściwego recyklingu.

Podsumowaniem sesji był panel dyskusyjny: Jak zmiany prawa wpłyną na kształt nowego modelu gospodarki odpadami w Polsce.

W sesji II poruszone zostały zagadnienia ekonomiczne gospodarowania odpadami. Wzięli w niej udział m.in. Pan Edwin Górnicki, który poruszył temat kształtowania kosztów zagospodarowania odpadów,  Pan Krzysztof Kawczyński zwracający uwagę na wpływ systemu zamówień publicznych i przetargów gminnych na efektywność ekonomiczną i ekologiczną gospodarki odpadami, a także Pan Jarosław Roliński z NFOŚiGW, który przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienia finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami. Z bardzo ciekawą  prezentacją wystąpił Pan Kazimierz Borkowski  z Fundacji PlasticEurope Polska, który przedstawił nową politykę odpadową Unii Europejskiej.

Sesja III pokazała poprzetargową mapę Polski. Zwrócono uwagę na zagadnienie SIWZ-u jako ważnego narzędzia kształtowania standardów gospodarowania odpadami w gminie (radca prawny Pan Wojciech Hartung), przedstawiono „Jak przeprowadzić przetarg bez problemów” (Pani Kamila Mokrzycka z UM w Pułtusku), omówiono Partnerski model gospodarki odpadami w regionie  wskaźniki oceny systemu (Pan Andrzej Sobolak, Prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o.), wyjaśniono czy można pozbawić instalację statusu RIPOK-u? (Pani Anna Specht-Schampera). Podsumowaniem sesji był panel dyskusyjny – czy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwalnia konkurencję czy jej zagraża? Niestety w okresie ciągłych zmian prawa uczestnicy panelu stwierdzili, że raczej konkurencja jest zagrożona.

Sesja IV dotyczyła zagadnień kontrolnych i egzekucji. Pani Sabina Kowalska w swojej prezentacji próbowała odpowiedzieć na pytanie czy sprawozdania podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi spełniają swoją funkcję? Natomiast Pan Adam Musiała system zarzadzania gospodarką odpadami na przykładzie Bydgoszczy. Najwięcej emocji wzbudziły wypowiedzi uczestników panelu dyskusyjnego poświęconego „działaniom kontrolnym w nowym systemie gospodarki odpadami”. Stwierdzono, iż system kontrolny niestety nie jest efektywny co powoduje powstawanie różnego rodzaju patologii.

W sesji V uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się różnymi nowymi technologiami i przedsięwzięciami wykorzystywanymi w gospodarce odpadami. Między innymi Pan prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak przedstawił ideę innowacji w gospodarce odpadami, Pan dr inż. Piotr Manczarski poruszył sprawę zmiany wymagań BAT dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów, Pan Piotr Szewczyk naszkicował perspektywę rozwoju instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a Pan Andrzej Drewniak odpowiadał na pytanie czy spalarnie będą inwestycjami regionalnymi czy ponadregionalnymi?

Sesją kończącą konferencję była sesja dotycząca funkcjonowania nowego systemu według samorządów i przedsiębiorców. Uczestnicy konferencji poznali funkcjonowania nowego systemu w Toruniu, w Związku gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego, w Elblągu, w Tczewie i w Bolesławcu.

 W trzecim dniu konferencji wszyscy uczestnicy mogli zwiedzić Zakład Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Różankach oraz Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Niespodzianką było zwiedzanie, między wizytami w zakładach, zamku w Malborku.

Mamy nadzieję, że wszyscy biorący udział w konferencji, pogłębili swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami. Pewnym potwierdzeniem tego była ożywiona dyskusja podczas obrad, w czasie paneli i w kuluarach konferencji.

Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w XVIII konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, już zapraszamy za rok do uczestniczenia w kolejnej już XIX konferencji poświęconej tej tematyce.

 

Organizatorzy

 

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij