PL

EN

XVII Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami

Data 03.09.2013

Kolejna, XVII konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”, która odbyła się w dniach 3-5 września 2013 r. w Warszawie, już za nami. Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem „Pierwsze doświadczenia wynikające z wdrażania ustawy”. Uczestnicy konferencji dyskutowali i zastanawiali się jak wygląda nasza odpadowa rzeczywistość dwa miesiące po wprowadzeniu nowego systemu postępowania z odpadami komunalnym.

W czasie dwóch dni konferencji przedstawiono referaty pogrupowane w czterech sesjach. Wiele emocji wzbudziła I sesja poświęcona podstawom prawnym i praktyce wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami. Pani Emilia Kołaczek z Ministerstwa Środowiska przedstawiła ocenę wdrażania ustawy zwracając uwagę na problemy we wdrażaniu ustawy, do których należą m.in. wątpliwości interpretacyjne. Pani Anna Popławska z GIOŚ poinformowała uczestników konferencji jak Inspekcja Ochrony Środowiska zamierza prowadzić działania kontrolne w nowym systemie gospodarki odpadami. W czasie dyskusji zwrócono uwagę, że działania kontrolne należy rozpocząć nie od gmin a od kontroli RIPOK-ów. Pan prof. Marek Górski, jak zwykle przybliżył wszystkim zgromadzonym zagadnienia prawne istotne w działaniach gmin, szczególnie tych, które nie zdążyły przeprowadzić przetargu. Na zakończenie sesji I odbył się panel dyskusyjny, w czasie którego poruszono najistotniejsze zagadnienia nurtujące wszystkich uczestników nowego systemu gospodarowania odpadami. W panelu wzięli udział: pan Tadeusz Arkit - Poseł na Sejm RP, pani Emilia Kołaczek – Ministerstwo Środowiska, pani Hanna Jastrzębska – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pan Krzysztof Kawczyński – Krajowa Izba Gospodarcza, pan Władysław Kącki – Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, pan Dariusz Matlak – Polska Izba Gospodarki Odpadami, pan Piotr Szewczyk – Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rada RIPOK) oraz pan prof. Marek Górski. Tematy poruszane w trakcie panelu dotyczyły bardzo szerokiego spektrum spraw, były to m.in. zagadnienia: czy gminy zdążyły przygotować się do zmian?, dlaczego stawki za odbiór odpadów są tak zróżnicowane w poszczególnych gminach w Polsce?, czy mamy w Polsce wystarczającą ilość RIPOK-ów?, czy ustawa zachęca mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki?, gdzie są odpady komunalne? Jaki jest bilans korzyści i zagrożeń dwa miesiące po wdrożeniu nowego systemu?

Sesja II dotyczyła spraw ekonomicznych a przede wszystkim kosztów prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami. Swoje prezentacje przedstawiali m.in. pan Andrzej Sobolak z ZZO Gać, pan Jerzy Starypan ze Spółki  BESKID ŻYWIEC, pani Małgorzata Jakubowska z MIKI Recykling Kraków oraz pan Edward Górnicki z SGH w Warszawie.

Bardzo duże emocje wywołały prezentacje III sesji dotyczącej współpracy RIPOK-ów z gminami. Problemy dotyczące przetargów, pozycji RIPOK-ów, krążenia odpadów w regionie zaprezentowały panie reprezentujące kancelarie prawne – pani Anna Specht-Schampera i Katarzyna Kuźma oraz pani Ewa Kęsek z ZUO Myślenice. Pan Marek Kundegórski poruszył natomiast sprawę konsekwencji wynikających ze zmiany definicji RIPOK.

Sesja IV poświęcona była rozwiązaniom dla gospodarki odpadami w nowym systemie. Przedstawiciele firm zaprezentowali interesujące rozwiązania technologiczne oraz urządzenia. Pan Kacper Sampławski poinformował uczestników konferencji jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne w budowie regionalnych systemów gospodarki odpadami. Poruszona została także sprawa konsekwencji nieprawidłowego stosowania hierarchii postępowania z odpadami oraz kwestia efektywności ekonomicznej w odzysku i unieszkodliwianiu odpadów w nowym systemie przedstawiona przez pana Krzysztofa Kawczyńskiego. Gospodarze instalacji, które uczestnicy mieli okazję zwiedzać w ostatnim dniu konferencji podczas wyjazdu technicznego zapoznali wszystkich uczestników z działalnością ich zakładów. Byli to pan Janusz Kapral z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Karol Wójcik z Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych firmy „BYŚ”.

Zakres tematyczny konferencji był bardzo szeroki. Próbowano znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących wszystkich zgromadzonych, pytań. Większość uczestników konferencji stwierdziła, że z jednej strony jest to zbyt krótki okres czasu, aby wydawać ostateczne opinie o nowym systemie, inni winili za bałagan źle przygotowaną ustawę, część osób podkreśliła, że sporo winy leży po stronie urzędów marszałkowskich, które były odpowiedzialne za przygotowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Należy z uwagą śledzić wszystkie działania gmin, przedsiębiorców, urzędników, posłów, itd. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może zostać zmieniona, ale nieprawidłowości, które zaistnieją będzie trudno naprawić.

Konferencja się zakończyła, ale dla wszystkich uczestników nowego systemu jest istotne, że nie tylko spotkaliśmy się i porozmawialiśmy ale, że należy uważnie obserwować wszystkie działania i może podczas następnej edycji konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” będzie można przedstawić zupełnie inne wnioski i uwagi.

 

dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Zdjęcia

Zdjęcia z konferencji

Patronat honorowy

Współpraca

Partner generalny

Sponsor specjalny

Sponsorzy

Partner

Sponsor vouchera turystycznego

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij