PL

EN

XIV Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny

Data 22.11.2010

Dwudniowy Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny na stałe wpisał się w kalendarz listopadowych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska. Od 14 lat stanowi on niejako preludium do Targów POLEKO. Hasłem tegorocznego spotkania była „Nowa jakość w gospodarce odpadami – skutki dla gmin i firm”.

Zgodnie z nim niemal każde wystąpienie było zdominowane przez przyjęcie przez rząd projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewidującego oddanie „władztwa” nad odpadami gminom.

„Odpadową” tematykę zgrupowano w trzech sesjach tematycznych. W pierwszej, poświęconej głównie zagadnieniom prawnym, głos zabrali m.in. przedstawiciele administracji rządowej. Pierwszym prelegentem był wiceminister środowiska, Bernard Błaszczyk, który na początku swojego referatu odwołał się do ubiegłorocznego Zjazdu, kiedy burzliwie dyskutowano, jak ma wyglądać gospodarka odpadami w Polsce. – Wszyscy na tej sali zgadzamy się co do jednego: system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce nikogo nie zadowala. Przypomnę, że 16 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wystartował już proces legislacyjny. Chcielibyśmy tę ustawę uchwalić do końca tego roku – podkreślił minister Błaszczyk. O tym, że z polską gospodarką odpadami nie jest najlepiej, mówił Zbigniew Kamieński z Ministerstwa Gospodarki: – Musimy zawsze pamiętać o hierarchii postępowania z odpadami, czyli przede wszystkim zapobiegać ich powstawaniu. A w tym aspekcie mamy jeszcze sporo do zrobienia. Natomiast prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego mówił o nowych przepisach w gospodarce odpadami w przełożeniu na obowiązki gmin w tym zakresie. – Mojemu wystąpieniu dałem podtytuł „Nowa nadzieja?”. Specjalnie ze znakiem zapytania. Bo pojawiają się nowe możliwości, problem jednak w tym, żeby one zostały wdrożone, zaczęły funkcjonować i przyniosły zakładane efekty – tłumaczył prof. Górski. – Niestety, doświadczenia z tego obszaru mamy nie najlepsze. A o tej nowej nadziei można było mówić w 2001 r., kiedy był wdrażany cały nasz system przepisów związanych z ochroną środowiska. Do dzisiaj w niektórych obszarach nie przyniósł on zakładanych wówczas efektów. Swoje rozważania zakończył mglistym, listopadowym zdjęciem, które miało symbolizować aktualny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.Podsumowaniem tej sesji była dyskusja, podczas której uczestnicy Zjazdu żywiołowo reagowali na przedstawiane przez panelistów argumenty. – W tym roku chciałbym, żeby dyskusja poszła krok dalej – nie: co robić w obszarze gospodarki odpadami, ale w jaki sposób skonsumować fakt, że władztwo nad odpadami powierzono gminom. Proszę o dobre praktyki w tym zakresie, o propozycje, w jakim kierunku kształtować współpracę gmin z firmami prywatnym – krótko wprowadził do debaty jej moderator, prof. dr hab. Andrzej Mizgajski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a zarazem opiekun naukowy Zjazdu. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się B. Błaszczyk, Z. Kamieński, Dariusz Matlak, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami oraz Tomasz Uciński z Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Ze wszystkich wypowiedzi wynikało jasno, że ogromnym wyzwaniem będzie wdrożenie przygotowywanych przepisów. Najważniejszy zatem będzie dobry przepływ informacji.

Po burzliwej dyskusji przyszedł czas na dwie kolejne sesje. Pierwsza z nich dotyczyła finansowania i sankcji w gospodarce odpadami, druga zaś elementów, które składają się na system. W popołudniowych referatach uwagę uczestników Zjazdu skupiły zwłaszcza wystąpienia dr Piotra Manczarskiego z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Andrzeja Jędrczaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr inż. Tadeusza Pająka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie czy dr inż. Barbary Kozłowskiej z Politechniki Łódzkiej.

Wieczorna Gala zakończyła intensywne obrady pierwszego dnia.

Kolejny dzień Międzynarodowego Zjazdu, nazwany „norweskim”, promował i akcentował zrównoważone rozwiązania systemowe i prawne z krajów nordyckich. Również ten dzień podzielono na trzy sesje tematyczne, poświęcone różnym obszarom związanym z ochroną środowiska: klimatowi, gospodarce wodno-ściekowej i gospodarce odpadami.

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij