PL

EN

VIII Konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Data 14.02.2017

W dniach 24 - 25 stycznia br. w Warszawie odbyła się VIII już konferencja Selektywna Zbiórka, Segregacja i Recykling Odpadów.

Uczestnicy konferencji i prelegenci skupili się na najpilniejszych problemach związanych z tematyką konferencji. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów skomentowane zostało przez pana Leszka Świętalskiego ze Związku Gmin Wiejskich RP. Związek, podczas dotychczasowych konsultacji, był raczej bardzo krytyczny do przedstawianych propozycji i można było się zorientować, że raczej nie zmienił swojego stanowiska. Przewodniczący Rady RIPOK pan Piotr Szewczyk poruszył zagadnienie jak standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów wpłynie na funkcjonowanie zakładów.

Kilka prezentacji poświęconych było propozycjom różnych działań wspomagających selektywną zbiórkę w gminach. Poruszono sprawę zbiórki door to door, monitoringu segregacji odpadów w małych samorządach, funkcjonowania Repair Cafe jako sposobu na przedłużenie "życia" przedmiotów, roli PSZOK-ów na rynku i funkcjonowania Mini PSZOK-ów w Kartuzach czy miejsca punktów skupu w systemie selektywnego zbierania odpadów.

Prelegenci poruszyli także zagadnienia ekonomiczne. Pan Marcin Chełkowski przedstawił model kalkulowania opłaty na mieszkańca a Pani Magdalena Dziczek ze Związku EKO-PAK poruszyła problem efektywności ekonomicznej odzysku opakowań w polskim systemie zbiórki odpadów. Na zagadnienia ekonomiczne zwrócił też uwagę pan Andrzej Sobolak – prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz recyklingu bioodpadów "Biorecykling" omawiając recykling bioodpadów w fermentacji metanowej.

Pan Tomasz Styś z Instytutu Sobieskiego przedstawił Raport omawiający system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce jako perspektywy zamknięcia obiegu. Pani Julia Patorska z Deloitte Advisory Sp. z o.o. poruszyła problem poziomów recyklingu w gminach, a Pani Agnieszka Ciechelska z Uniwersytetu z Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawiła dwa studia przypadku – Polski i Słowieni z punktu widzenia zagadnienia dotyczącego danych statystycznych.

Uzupełnieniem wystąpień prelegentów były dwa panele. Podczas pierwszego panelu, prowadzonego przez panią Katarzynę Błachowicz redaktor naczelną kwartalnika "Recykling" jego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie "czy realne jest stworzenie miasta zero waste w Polsce? W panelu brali udział pani Małgorzata Gołębiewska z Komisji Europejskiej. Pani Agnieszka Ciechelska z Uniwersytetu z Ekonomicznego we Wrocławiu, pan Adam Musiała z Unii Metropolii Polskich i pan Bolesław Rok z Koalicji Reconomy. Praktyka niektórych miast stosujących strategię zero waste pokazuje, że jest to bardzo pracochłonny proces. Uczestnicy panelu omawiali bariery prawne, ekonomiczne i społeczne, które mają wpływ na powodzenie takich działań.

Drugi panel poświęcony był nowym perspektywom dla odpadów z punktu widzenia technicznego i kształtowania cen. Panel prowadziła pani Barbara Kozłowska a wzięli w nim udział Jakub Tyczkowski z Organizacji Odzysku REKOPOL. Pan Piotr Szewczyk Przewodniczący Rady RIPOK, pani Julia Patorska z Deloitte Advisory Sp. z o.o. i pan Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Podczas panelu poruszono zagadnienia - czy polska polityka legislacyjna sprzyja rozwojowi recyklingu?, perspektywy rozwoju recyklingu i odzysku - w jaki sposób rozwój tego sektora może mieć wpływ na kształtowanie się cen zagospodarowywanych odpadów selektywnie zbieranych?, czy rozwiązania innowacyjne stosowane w sektorze recyklingu i odzysku powinny być wspierane przez Państwo?, jeżeli tak to w jaki sposób?, w jaki sposób powinny być wspierane nowe technologie dla zapewnienia optymalnych sposobów prowadzenia odzysku w tym recyklingu?, czy proponowane przez Ministerstwo jednostkowe stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku mogą skutecznie wpływać na zmniejszanie ilości składowanych odpadów a zwiększenie na poddawanie odpadów procesom recyklingu i odzysku?. Wspólną konkluzją uczestników panelu było, że jak najszybciej Decydenci, czyli przedstawiciele różnych ministerstw, muszą przygotować Mapę Drogową określającą strategię postępowania z odpadami w kontekście wdrażanej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Na zakończenie konferencji Pani Marta Siatka przybliżyła uczestnikom konferencji założenia Konkursu o Puchar Recyklingu, który jest propagatorem działań na rzecz efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji były bardzo interesujące i niezwykle ważne. Przed Gminami postawione zostały różne zadania ale i obowiązki. Rok minie bardzo szybko, więc już teraz zapraszam Państwa do udziału w kolejnej, już IX konferencji "Selektywna Zbiórka, Segregacja i Recykling Odpadów".

Opiekun merytoryczny konferencji

Dr Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka 

Zdjęcia

Partnerzy

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij