PL

EN

XI Konferencja Nowe prawo ochrony środowiska

Data 20.01.2017

W dniach 18-19 stycznia 2017 r. odbyła się XI Konferencja Nowe prawo ochrony środowiska.

W warszawie, podczas obrad zgromadziło się 42 uczestników, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele samorządów terytorialnych jak i firm oraz przedsiębiorstw. Uczestników przyciągnął bogaty merytorycznie program, który obejmował szeroki zakres zagadnień związanych z nowymi przepisami Prawa Ochrony środowiska oraz kadra prelegentów, w składzie której znaleźli się specjaliści.

Pierwszy dzień rozpoczęła sesja dotycząca nowego prawa wodnego. Wprawdzie ostateczny kształt ustawy nie został jeszcze opracowany, jednak sam jego projekt budzi wiele pytań oraz wątpliwości. Podczas obrad dr Jędrzej Bujny przedstawił tematykę zagospodarowania wód opadowych. Wyjaśnił jak według nowego prawa będą rozumiane wody opadowe i jakie opłaty będą się wiązały z ich użytkowaniem. W szerszym ujęciu o opłatach za korzystanie z wód opowiedział mec. Łukasz Ciszewski. Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzieli się jak zmienią się stawki opłat oraz jakie nowe rozwiązania proponuje ustawa. Zwieńczeniem sesji wodnej był wykład dr Sergiusza Urbana, na którym omówione zostały procedury zgód wodnoprawnych w świetle nowych przepisów.

Druga połowa dnia upłynęła na analizie nowelizacji ustaw związanych z gospodarką odpadami. Niemałe poruszenie na sali wywołał wykład dotyczący zamówień in-house poprowadzony przez mec. Annę Specht-Schamperę. Kontrowersyjna ustawa zrodziła wiele pytań wśród słuchaczy. Dopełnieniem tematu było nawiązanie do dyrektyw unijnych, które przedstawił mec. Wojciech Hartung. Na zakończenie dr. Sergiusz Urban przybliżył przyjęte w ostatnich dniach procedury dotyczące selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zwieńczeniem obrad były indywidualne konsultacje, podczas których w kameralnej atmosferze uczestnicy mogli poruszyć interesujące ich kwestie. Wieczorem zabytkowy autobus Jelcz 043, zwany potocznie „Ogórkiem”, zabrał uczestników na wycieczkę po Warszawie. Podczas przejazdu oraz przystanków w Pałacu Kultury i Nauki, a także na starówce przewodnik opowiadał wiele nie tylko faktów ale też miejscowych legend i anegdot. Po mroźnym, styczniowym spacerze goście mogli odprężyć się podczas uroczystej kolacji oraz odpocząć w klubie Aviator na 10 piętrze, skąd rozpościera się piękny widok na Warszawę.

Drugi dzień, profesor Marek Górski rozpoczął obszernym wykładem na temat zmian w przepisach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Profesor nakreślił co zmieniło się w prawie z początkiem roku oraz jak według nowych przepisów będą teraz wyglądały procedury. Następnie mec. Aneta Pacek-Łopalewska pogłębiła temat o sankcje, jakie czekają przedsiębiorców za nieprzestrzeganie prawa. Dodatkowym elementem tej sesji była prelekcja profesora Marka Górskiego na temat nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody, dotyczącej wycinki drzew bez zezwolenia.

Ostatni element styczniowej konferencji stanowiły wykłady dotyczące Ustawy o efektywności energetycznej. Obrady rozpoczęła mec. Monika Bogdał, która przybliżyła tematykę białych certyfikatów dla przedsiębiorstw. W dalszej części przedstawicielka Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Pani Antonina Kaniszewska opowiedziała o obowiązkowych audytach energetycznych, o tym kogo dotyczą i jak przebiega proces ich przeprowadzenia. Na zakończenie mec. Maciej Szambelańczyk przedstawił wykład dotyczący tzw. „pakietu zimowego” oraz korzyści jakie za sobą niesie.

Wierzymy, że bogaty program merytoryczny pomógł uczestnikom odnaleźć się wśród wielu zapisów nowego prawa oraz, że zdobyta wiedza będzie pomocna przy wykonywaniu codziennej pracy.

Bogna Fengier
Koordynator konferencji

Zdjęcia

Partner

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij