PL

EN

Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Data 23.04.2012

Nieuregulowane opady

Zagadnienie zagospodarowania wód opadowych wydaje się jednym z kluczowych problemów gospodarki wodno-ściekowej w miastach. Jest tak przede wszystkim dlatego, iż od wielu lat nie znalazło ono odzwierciedlenia w polskich przepisach. Chaos informacyjny, potrzebę dyskusji i precyzyjnych wyjaśnień tych kwestii odzwierciedliła liczba uczestników VII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, zorganizowanej przez firmę Abrys. Na spotkanie do Łodzi w dniach 23-24 kwietnia br. przybyło aż 120 gości.

Pierwszą sesję wykładów, dotyczącą aspektów formalno-prawnych i finansowania zagospodarowania wód opadowych, otworzyło wystąpienie Zenona Świgonia (PZITS Poznań) na temat konieczności normalizacji gospodarowania wodami opadowymi. Autor jednoznacznie wskazał, iż pierwszą „linią obrony” przed podtopieniami, a w konsekwencji podwodziami są właściciele i użytkownicy pojedynczych działek. Kwestiami kluczowymi są uregulowania prawne, a także dobór odpowiedniego systemu zagospodarowania wód opadowych na takich działkach. Duże zainteresowanie wywołało wystąpienie Dobomira Bujaka, prezesa Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, który przedstawił doświadczenia z wprowadzenia opłat za odprowadzanie wód opadowych w Bytomiu. Obecni na sali przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan, chcący wdrożyć podobne rozwiązania na swoim terenie, zasypali prelegenta szczegółowymi pytaniami dotyczącymi projektu.

Kolejna sesja poświęcona była skrajnym zjawiskom wywołanym przez wody deszczowe i roztopowe na terenach miejskich. Problem ten podjął m.in. dr Maciej Mrowiec, prof. PCz, który w swoim wystąpieniu opisał zastosowanie retencji w ograniczaniu skutków ekstremalnych zjawisk opadowych na przykładzie zlewni zurbanizowanej. Autor przedstawił model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej wykonany dla części Częstochowy, który umożliwił przeprowadzenie wielowariantowej analizy funkcjonowania systemu.

Najszerzej omówionym tematem spotkania było zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi w miastach. Na sesji poświęconej temu problemowi zaprezentowano aż 14 referatów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Janusza Wiśniewskiego pn. „Wody opadowe na obszarach miejskich w świetle wdrażania Dyrektywy Powodziowej w Polsce”. Autor podkreślał wagę odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami nadmiernych opadów, a co za tym idzie powodziami. Ponadto uczestnicy konferencji otrzymali niepowtarzalną szansę włączenia się w przygotowanie nowego Prawa wodnego. – Właśnie pracujemy nad nowymi założeniami do Prawa wodnego. Jeżeli chcecie państwo cokolwiek zmienić w prawie w zakresie wód opadowych, a myślę, że jest co zmieniać, skierujcie uwagi do mnie. Wszystkie propozycje rozpatrzymy i być może zostaną włączone do procesu procedowania nad zmianami w ustawie – zaproponował prezes KZGW.

Kwestia zagospodarowania wód opadowych ze zlewni zurbanizowanych to od wielu lat „gorący temat” i złożony problem, z którym boryka się wiele miast w naszym kraju. Na przykładzie Łodzi zaprezentowano działania zmierzające do rozwiązania tej kwestii. Doktor Marek Zawilski, prof. PŁ, opisał postępy w realizacji unijnego projektu „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na zakończenie konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na spacer doliną rzeki Sokołówki, gdzie można było podziwiać efekty tego projektu. Natomiast dla miłośników architektury zabytkowych systemów wodno-ściekowych przygotowano specjalną niespodziankę – zwiedzanie Muzeum Kanału „Dętka”, mieszczącego się w nieużywanym zbiorniku na wodę pod ulicami Łodzi.

Konferencja bez wątpienia na długo zapadnie w pamięci uczestników – pozostawiła niezapomniane wrażenia z wyjazdów technicznych, zapewniła dostęp do wielu informacji na temat zagospodarowania wód opadowych a może nawet, dzięki propozycji prezesa KZGW, przyczyni się do zmian w prawie.

Martyna Matuszczak

tekst ukazał się w majowym wydaniu miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja

Zdjęcia

Patronat honorowy

Sponsor generalny i partner uroczystej kolacji

Sponsor wycieczki

Partnerzy

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij