PL

EN

Warsztaty Szkoleniowe

Data 23.01.2012

"Zarządzanie projektem inwestycyjnym w gospodarce odpadami – od pomysłu do eksploatacji"

System zagospodarowania odpadów, powstały w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oparty jest na regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Wybudowane i eksploatowane przez wyłonionych w przetargach wykonawców lub też własnymi siłami przez gminy bądź ich związki, mają one tworzyć sieć instalacji, zapisaną w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Sieć ta docelowo ma być zdolna do przyjęcia i zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie danego województwa.

Aby ułatwić kompleksowe przygotowanie się do budowy i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów, w dniach 18-20 stycznia 2012 r. firma Abrys zorganizowała w Poznaniu Warsztaty Szkoleniowe "Zarządzanie projektem inwestycyjnym w gospodarce odpadami - od pomysłu do eksploatacji".


Spotkanie przygotowane zostało przy współpracy z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw". W Warsztatach uczestniczyło grono osób bezpośrednio zainteresowanych merytoryczną stroną budowy instalacji przetwarzania odpadów - zakładu, który w większości przypadków będzie mógł odgrywać rolę RIPOK-u.


"Zainteresowanie tematyką oraz dyskusja i wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami w pełni zrealizowała moją wizję Warsztatów jako spotkania, podczas którego - poza przyswajaniem wiedzy przekazanej przez prowadzącego - każdy może podzielić się swoimi doświadczeniami oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania. Dopełnieniem tego były, oczywiście, dyskusje kuluarowe oraz wizyta w ZUOK "Orli Staw". Szkoda, że materiałem bazowym, na którym mogliśmy się oprzeć, był projekt rozporządzenia dotyczącego zakładu MBP, a nie jego wersja obowiązująca. Mam nadzieję, że podczas następnej edycji warsztatów ten mankament zostanie usunięty i wszyscy będziemy wiedzieli, jakie warunki winna spełniać regionalna instalacja MBP" - podsumował Piotr Szewczyk z ZUOK-u "Orli Staw", prowadzący Warsztaty.

Zdjęcia

Współpraca

Partnerzy

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij