PL

EN

Warsztaty szkoleniowe "Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - od pomysłu do eksploatacji"

Data 24.10.2012

Katowickie spotkanie było doskonałą okazją do zdobycia cennej wiedzy  na temat praktycznej strony realizacji inwestycji budowy i eksploatacji Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Pan Piotr Szewczyk uczestnikom spotkania przybliżył wiedzę  z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego, zastosowania odpowiedniej technologii, przeprowadzenia rozruchu i odbioru, a także eksploatacji instalacji.  Zagadnienia poświęcone roli Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji projektu przybliżył Pan Rafał Blankiewicz z firmy ILF Consluting Engineers Polska Sp. z o.o. Drugi dzień spotkania otworzyła Pani Alicja Bożek (AB CONSULT), która poruszyła bardzo ważne zagadnienia dotyczące prawidłowego rozliczenia oraz kontroli projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiła także wiele cennych uwag i wskazówek odnośnie konsekwencji nieprawidłowości występujących  w trakcie realizacji projektu. Zwieńczeniem warsztatów była wizyta w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.
Mam nadzieję, że ogrom podanych informacji oraz liczne dyskusje i rozmowy kuluarowe przyczyniły się do poszerzenia oraz ugruntowania wiedzy z zakresu tworzenia kompleksowych instalacji MBP.
Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękuję za obecność i aktywny udział w warsztatach. Serdecznie dziękuję także Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Katowicach Panu Andrzejowi Malarze za umożliwienie zwiedzania Zakładu.


Z poważaniem,
Magdalena Chlasta
Specjalista ds. organizacji szkoleń i konferencji

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij