PL

EN

VII konferencja z cyklu „Paliwa z odpadów”

Data 16.03.2017

W dniach 14-16 marca br. w Chorzowie odbyła się VII konferencja z cyklu „Paliwa z odpadów”, którą rokrocznie organizuje firma Abrys, natomiast patronem merytorycznym jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordowo ponad stu siedemdziesięciu uczestników.

Konferencja „Paliwa z odpadów” jest największym w Polsce spotkaniem przedstawicieli wytwórców paliw z odpadów, ich odbiorców, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych, podczas którego poruszane są aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne gospodarczego wykorzystania paliw wytwarzanych z odpadów. Trzydniowa konferencja dzielona jest na dwa bloki, z których pierwszy obejmuje dwa dni obrad, natomiast dzień trzeci poświęcony jest wyjazdom technicznym. W tym roku na obrady złożyły się trzy sesje tematyczne oraz panel dyskusyjny. Sesja pierwsza poświęcona została aspektom prawnym oraz europejskim doświadczeniom w zakresie paliw z odpadów. Druga sesja dotyczyła rozwiązań technologicznych dla wytwarzania i odzysku SRF, natomiast sesja trzecia odnosiła się do praktyki w prowadzeniu biznesu. Konferencję otworzył wiceprezes firmy Abrys Robert Rosa wraz z Aleksandrem Sobolewskim dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. W tym roku najczęściej poruszanym tematem było energetyczne wykorzystanie paliw z odpadów w jednostkach energetyki i ciepłownictwa. Profesor Andrzej Wojciechowski reprezentujący Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu z Warszawy postawił tezę, że nie jest możliwym realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym tak kreowanej przez Komisję Europejską bez energetycznego wykorzystania strumienia odpadów resztkowych pochodzących z odpadów komunalnych. Stanowisko to poparł Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej sygnalizując również poważny problem, z którym boryka się krajowa gospodarka odpadami komunalnymi związany z ewidencjonowaniem ilości wytwarzanych, czy odzyskiwanych odpadów. Piotr Bordoszewski reprezentujący spółkę Starol oraz Grzegorz Ciechoński z Novago przedstawili sytuację największych krajowych wytwórców paliw z odpadów. Wskazali oni na trudne rozmowy z przemysłem cementowym dotyczące jakości oraz cen wytwarzanych paliw. Podkreślili również różnicę pomiędzy wysokiej jakości paliwem z odpadów typu RDF produkowanym w odpowiednio wyposażonych zakładach wytwórczych, a paliwem preRDF wytwarzanym w typowych RIPOK-ach. Z kolei Jacek Połomka z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów reprezentował lokalny zakład o niewielkiej wydajności, który doposażony został w odpowiedni sprzęt pozwalający produkować wysokiej jakości paliwa z odpadów. Wskazał on na szereg problemów z jakimi borykają się niewielkie zakłady wytwarzania paliw z odpadów, które szukając możliwości zbytu dla swojego paliwa zmuszone są do produkcji poniżej progu opłacalności. Sytuacja zakładów wytwarzania paliw z odpadów znajdujących odbiorców swoich paliw jedynie wśród cementowni dyktujących coraz wyższe wymagania jakościowe paliw przy redukcji cen spowodowała, że tym bardziej wyczekiwany stał się głos przedstawicieli sektora energetyki i ciepłownictwa. Grzegorz Pelczar opowiedział o budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w Elektrociepłowni Rzeszów. Z kolei Piotr Górnik z Fortum przedstawił stan zaawansowania budowy nowego bloku elektrociepłowni w Zabrzu, który jest dedykowanym blokiem wielopaliwowym przystosowanym do współspalania RDF z biomasą oraz węglem. Ważnym elementem poruszanego problemu stało się również wystąpienie Grzegorza Szastoka reprezentującego Amec Foster Wheeler. Przedstawiał on dostępne rozwiązania technologiczne w zakresie kotłów przystosowanych do pracy przy zmiennym udziale strumieni różnych paliw, w tym paliw z odpadów typu RDF. Rozwiązanie takie pozwala spalać RDF w jednostkach energetyki i ciepłownictwa, co daje nadzieję wytwórcom wysokiej jakości paliw z odpadów na polepszenie się rynku zbytu na ich produkt. Jednocześnie tego typu kotły stanowią bezpieczne rozwiązanie również dla elektrowni, elektrociepłowni czy ciepłowni bowiem elastyczność pod względem strumienia paliw do kotła pozwala dostosowywać się do obecnej sytuacji na rynku, by minimalizować koszty operacyjne pracy bloku. Takie rozwiązanie znalazło właśnie zastosowanie w elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. O sytuacji na rynku podaży i popytu paliw RDF dyskutowano również podczas panelu dyskusyjnego, który poprowadził Aleksander Sobolewski. W panelu udział wzięli: przedstawiciel zakładu produkcji paliw z odpadów, Piotr Boroszewski ze spółki Starol, Henryk Radelczuk z Cemex Polska, Krzysztof Kawczyński z KIG, Piotr Górnik z Fortum oraz Grzegorz Szastok z Amec Foster Wheeler. Rozmawiano o przepływach pieniężnych pomiędzy wytwórcą, a odbiorcą paliw z odpadów, które pozwalałby na ekonomicznie uzasadnioną produkcję RDF. Wszyscy dyskutanci potwierdzili fakt działania w Polsce rynku paliw z odpadów w formule „rynek odbiorcy”. Sytuacja ta może jednak ulec w najbliższych latach istotnej zmianie po przystąpieniu ciepłownictwa do wykorzystywania SRF.

Trzeciego dnia konferencji uczestnicy odwiedzili instalację termicznego przekształcania odpadów w Świętochłowicach należącą do Investeko. Instalacja ta, będąca aktualnie w fazie rozruchu, zaprojektowana została do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o proces zgazowania. Uczestnicy zwiedzili również Centrum Czystych Technologii Węglowych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Centrum na swoim wyposażeniu posiada instalacje pilotowe spalania, zgazowania, pirolizy, czy oczyszczania gazów. Stanowi ono unikalny w Europie kompleks badawczy w zakresie termicznego wykorzystania różnorodnych paliw stałych.

Podsumowując należy podkreślić, że podczas konferencji poruszono tematy niezwykle ważne dla rozwoju gospodarki odpadami w Polsce. Mam nadzieję, że w ciągu tego roku zrobiony zostanie znaczący krok naprzód pozwalający w sposób ekonomicznie uzasadniony produkować paliwa z odpadów. Dziękuję Państwu za udział w tegorocznej konferencji i już dzisiaj zachęcam do wzięcia udziału w przyszłorocznej VIII już edycji. Mam nadzieję spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie.

Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

dr inż. Aleksander Sobolewski,
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Zdjęcia

Współpraca

Partnerzy merytoryczni

Partner generalny

Partnerzy

Patronaty medialne

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij