PL

EN

Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych - Chorzów

Data 27.02.2012

27-28 lutego 2012 r. w śnieżnej scenerii Chorzowa odbyło się kolejne spotkanie dotyczące znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”. Po raz kolejny uczestnicy spotkania zmagali się z wątpliwościami dotyczącymi zmieniającego się od 1 stycznia 2012 r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zdajemy sobie sprawę, iż wszystkich problemów nie sposób omówić na kilkugodzinnym szkoleniu dlatego zaproponowaliśmy Państwu spotkanie 2-dniowe.

Podczas pierwszego dnia referaty przedstawili:
• prof. Marek Górski wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim i Łódzkim, który omówił ogólne założenia funkcjonowania nowego systemu oraz nowe obowiązki gmin i przedsiębiorców wynikające ze znowelizowanej ustawy,
• Bogusław Dziadkiewicz radca prawny, który przedstawił temat uchwał jakie muszą przygotować gminy aby zorganizować prawidłowo funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W drugim dniu szkolenia wystąpili:
• Marian Walny obecnie Z-ca Burmistrza Lubonia, który jako Wójt Gminy Komorniki w 1995 r. po pozytywnie zakończonym referendum wprowadził pionierski system gospodarowania odpadami komunalnymi, podzielił się swoim doświadczeniem z wprowadzenia i funkcjonowania nowego systemu,
• Anna Specht-Schampera, radca prawny, która zajęła się omówieniem tematów związanych z zawieraniem umów na odbiór oraz odbiór i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, Pani Anna poruszyła również temat kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oraz cen dumpingowych,
• Piotr Szewczyk, Dyrektor ZUOK „Orli Staw” podzielił się swoim doświadczeniem z budowy, utrzymania i eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, który jest instalacją regionalną w ramach regionu gospodarowania odpadami wyznaczonego w Wojewódzkim Palnie Gospodarki Odpadami dla Wielkopolski.

 

Wszystkim uczestnikom spotkania w Chorzowie chcemy podziękować za aktywny udział
w szkoleniu.

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij