PL

EN

Termiczne przekształcanie odpadów

Data 18.10.2011

VIII Międzynarodowa Konferencja

W dniach 18-21 października w gościnnym Szczecinie firma Abrys oraz Gmina Miasto Szczecin zorganizowały kolejną konferencję z cyklu związanego z gospodarka odpadami tj. VIII Międzynarodową Konferencję SzkoleniowąTermiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Prezydent Miasta Szczecin Pan Mariusz Kądziołka oraz opiekun spotkania Pan dr inż. Tadeusz Pająk. Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestników, z Polski i zagranicy. Mieli oni okazję wysłuchać ciekawych prelekcji zaproszonych wykładowców, którzy z kolei dzieli się ze zgromadzonymi swoją wiedzą oraz doświadczeniami na temat zaawansowania prac związanych z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce oraz doświadczeniami UE.

Podczas konferencji przeprowadzona została również wideotransmisja 1 i 4 sesji. Obrady online w języku polskim i angielskim śledziło ponad 180 osób.

W drugim dniu spotkania zorganizowano wyjazd techniczny do Malmo gdzie około 100 osób zwiedziło instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych Sysav, składowisko odpadów Spillepeng, stację recyklingu. Poza tym pokazana została ekologiczne dzielnica Vastra Hamnen, gdzie wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz historyczne centrum Malmo.

Zdjęcia

Współorganizator

Partner strategiczny

Sponsor generalny

Sponsorzy specjalni

Partner

Sponsorzy

Współpraca

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij