PL

EN

Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji

Data 22.10.2013

Podsumowanie X edycji międzynarodowej konferencji

W dniach od 22 do 24 października 2013 odbyła się w Chorzowie zorganizowana przez Spółkę ABRYS X jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji pn.: „Termiczne przekształcania odpadów od planów do realizacji”.

Hasło przewodnie tej jubileuszowej edycji konferencji brzmiało: ”Uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć budowę ZTPOK”.

Jeśli spojrzeć z nieodległej perspektywy od zakończenia na tę jubileuszową konferencję to trzeba stwierdzić, że jubileusz ten zaznaczono poprzez; znakomitą ilość uczestników, niespotykaną dotychczas liczbę zagranicznych wykładowców, bardzo szerokie, wręcz rekordowe prezentacje firm towarzyszącym konferencji i przede wszystkim poprzez kolejny przełom na drodze realizacji projektów budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów (ZTPOK) współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013, jakim jest uzyskanie przez te projekty pozwoleń na budowę, a nawet w przypadku projektu Bydgosko - Toruńskiego uroczystego wbicia łopaty rozpoczynającej proces budowy, na który od tak wielu lat wyczekiwano.

A zatem jubileusz wcale okazały. Uświetniły go liczne, w liczbie ponad 40-tu, referaty znakomitych krajowych i zagranicznych specjalistów z szeregu branż, od prawa ochrony środowiska, poprzez finanse i perspektywy finansowania z funduszy UE nowych projektów w latach 2014-202 do technik i technologii procesów spalania i oczyszczania spalin aż po problemy związane z odbiorem społecznym tak wrażliwych inwestycji. Nie zabrakło szczegółowych i wnikliwych raportów z aktualnego stanu zaawansowania poszczególnych projektów budowy ZTPOK. W programie konferencji znalazła także miejsce interesująca sesja panelowa, w której wiodącym hasłem debaty było zapytanie o te doświadczenie, jakie zdobyto na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, przetargu i pozwolenia na budowę, a które można będzie przekazać licznym pretendentom, reprezentującym kolejne, w różnym stopniu zaawansowania projekty budowy ZTPOK.

W aneksie konferencji odbył się wyjazd techniczny do spalarni odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej, który okazał się niezwykle cennym uzupełnieniem wiedzy, kiedy zamiast odpadów komunalnych procesowi termicznego przekształcania poddawana jest specyficzna grupa odpadów niebezpiecznych.

Za rok kolejna XI edycja. Krajowe projekty z listy POIiŚ 2007-2013 dokonają niewątpliwie kolejny znaczący krok naprzód. Znane już będą szczegóły dotyczące finansowania projektów budowy ZTPOK w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020. Znów spotkamy się w znakomitym towarzystwie.

Dziękując wszystkim za Chorzów już dzisiaj zapraszam na spotkanie w 2014 r.

Opiekun naukowy konferencji:

Dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing

Zdjęcia

Abrys spalarnie odpadów

Abrys termiczne przekształcanie odpadów

Abrys konferencje

Abrys spalarnie

Abrys spalarnie odpadów

Abrys termiczne przekształcanie odpadów

Abrys konferencje

Abrys spalarnie

Abrys spalarnie odpadów

Abrys termiczne przekształcanie odpadów

Abrys konferencje

Abrys spalarnie

Abrys spalarnie odpadów

Abrys termiczne przekształcanie odpadów

Abrys konferencje

Abrys spalarnie

Abrys spalarnie odpadów

Abrys termiczne przekształcanie odpadów

Abrys konferencje

Abrys spalarnie

Współpraca

Sponsor generalny

Partner generalny

Partner specjalny

Sponsorzy

Partner cyklu

Partnerzy

Partner uroczystej kolacji

Sponsor vouchera turystycznego

Biuro tłumaczeń Bireta – Professional Translations Kempińska & Woźniakowska s.c. zapewnia tłumaczenia podczas całej Konferencji

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij