PL

EN

Szkolenie - Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych

Data 10.01.2013

 

O tym, jak trudne zadnie stoi przed samorządowcami, którzy muszą podjąć działania w kierunku budowy nowego systemu gospodarowania odpadami, mieli okazję przekonać się uczestnicy styczniowego szkolenia  w Zielonej Górze. Do zmian wprowadzonych nową ustawą o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odniósł się prof. Marek Górski, ekspert w dziedzinie gospodarki komunalnej.  Profesor wskazał główne założenia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poruszony został temat RIPOKów, czyli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz wskazano niektóre niedociągnięcia nowych regulacji prawnych. W drugiej sesji p. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz wprowadziła uczestników szkolenia w przepisy dotyczące zamówień publicznych omawiając temat organizacji przetargów i zawierania umów w świetle znowelizowanych przepisów. Zwieńczeniem pierwszego dnia szkolenia była uroczysta kolacja w restauracji hotelowej. Drugi dzień obrad rozpoczęła dyskusja dotycząca wątpliwości związanych z wprowadzeniem prawa miejscowego. Swoim doświadczeniem w tym temacie podzielił się p. Bogusław Dziadkiewicz, radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Analizą wybranych metod określania stawki odpłat zajął się p. Krzysztof Ważny, doświadczony praktyk, który obecnie pełni funkcje pełnomocnika ds. wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Strzelcach Opolskich. Szkolenie było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz podzielenia się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem w zakresie wprowadzania nowego modelu gospodarki odpadami.


Wszystkim wykładowcom oraz uczestnikom szkolenia w Zielonej Górze dziękuję za miłą atmosferę i zaangażowanie,
Magdalena Filipkiewicz

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij