PL

EN

Szkolenie - Urząd przygotowany do przejęcia obowiąków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych

Data 04.02.2013

Początek roku jest dobrym momentem na przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przegląd zmian w ustawie o odpadach. Profesor Marek Górski wprowadził uczestników szkolenia w zagadnienia związane z nowymi aktami prawnymi warunkującymi gospodarkę odpadami w naszym kraju oraz wspomniał o przetargach publicznych w sektorze komunalnym. Radcy prawni Panowie Marcin Maciocha oraz Bogusław Dziadkiewicz przedstawili doświadczenia w opiniowaniu i pomocy w tworzeniu aktów prawa miejscowego. Kancelarie reprezentowane przez obu Panów przygotowały analizę wybranych uchwał gminnych. Pan Krzysztof Ważny przedstawił analizę wybranych stawek opłat w gminnym systemie gospodarki odpadami oraz szacunkowe koszty każdej z zaproponowanych metod. Szkolenie było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz podzielenia się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem w zakresie wprowadzania nowego modelu gospodarki odpadami.

 

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział w szkoleniu,
Magdalena Filipkiewicz

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij