PL

EN

XII Międzynarodowa Konferencja "Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji"

Data 17.11.2015

Spalarnie odpadów. Eksploatację czas zacząć!

Około 300 osób wzięło w listopadzie udział w największej w kraju konferencji poświęconej termicznym metodom przekształcania odpadów. Na tak wysoką frekwencję bez wątpienia miał wpływ historyczny moment, w jakim znajduje się branża. W przededniu uruchomienia sześciu wielkich spalarni rozgorzały dyskusje, jaki wpływ na gospodarkę odpadami będą miały nowo wybudowane zakłady.

XII Międzynarodową Konferencję z cyklu „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji” zorganizowała w Krakowie firma Abrys (od 17 do 19 listopada br.). Największe w Polsce spotkanie ekspertów poświęcone tym zagadnieniom odbywało się w wyjątkowych okolicznościach. W Koninie i Bydgoszczy odpady są już spalane, pozostałe inwestycje są na ukończeniu. Dyskusje ekspertów ogniskowały się zatem wokół praktycznych aspektów uruchomienia poszczególnych instalacji, ale nie zabrakło również rozmów o potrzebach, planach i rozwoju kolejnych projektów budowy spalarni w kontekście promowanej przez Komisję Europejską idei circular economy.

Po 10 latach usilnych starań dochodzimy do momentu, kiedy sześć inwestycji dobiega końca. W Unii Europejskiej metody spalania odpadów są silnie rozwinięte, czas wykorzystać je w Polsce – mówił, otwierając Konferencję, jej opiekun naukowy, dr Tadeusz Pająk z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Podczas pierwszego dnia spotkania mówiono wiele o jednym z głównych wyzwań, jakie stoją przed eksploatatorami nowych spalarni – czyli o konieczności przekonania mieszkańców do tego sposobu zagospodarowania odpadów. – Nie oszukujmy się – postrzega się nas źle: że palimy odpady, że emitujemy smród. Jak zmienić ten obraz? Poprzez transparentność, otwartość. Nasze drzwi będą zawsze otwarte, zapraszamy do zwiedzania zakładu. Na bieżąco będziemy też pokazywać poziom emisji gazów – mówił Jakub Bator z Krakowskiego Holdingu Komunalnego, podkreślając znaczenie działań wizerunkowych i edukacyjnych, jakie prowadzone są w tym mieście.

Jan Manders z CEWEP (Stowarzyszenia Operatorów Spalarni) z Brukseli tłumaczył z kolei zależności pomiędzy ideą circular economy i spalaniem odpadów, przekonując, że drogi te nie muszą się wykluczać. Ten temat wrócił w panelu dyskusyjnym, w którym oprócz J. Mandersa wzięli udział dr Edmund Fleck z ESWET (Stowarzyszenia Dostawców Technologii do Spalarni), dr Tadeusz Pająk, Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej oraz dr Kazimierz Borkowski z PlasticsEurope Polska.

Drugi dzień krakowskiej Konferencji rozpoczął panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli wszystkich budowanych spalarni. Prowadzący dyskusję dr Pająk przypomniał, że pierwsze plany budowy spalarni w Polsce pojawiły się blisko dziewięć lat temu i zakładały powstanie 12 tego typu obiektów. Od początku miały być one finansowane przy wsparciu środków unijnych z perspektywy budżetowej 2007-2013, a do kotłów miało w ciągu roku trafiać prawie 2,5 miliona ton odpadów komunalnych, czyli 20-25% wszystkich zbieranych w Polsce (przynajmniej wg oficjalnych statystyk). Plany te szybko jednak uległy weryfikacji – z listy wypadły m.in. obiekty z Warszawy czy dwa na Śląsku. Mimo to w ocenie uczestników panelu oddanie do eksploatacji sześciu instalacji termicznych o łącznej wydajności około 1 mln odpadów to znaczący sukces i postęp Polski w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych, a zdobyte podczas całego cyklu inwestycyjnego doświadczenia warte są przekazania nowym krajom członkowskim UE.

Uczestnicy panelu podkreślali, że zbudowanie i sprawna eksploatacja spalarni to także wielka szansa na zmianę mentalności lokalnych społeczności i zmianę sposobu postrzegania ich w Polsce. Może też otworzyć drzwi do finansowania kolejnych tego typu obiektów ze środków unijnych, choć więcej do wykonania ma tu administracja krajowa i samorządowa, pracująca nad planami gospodarki odpadami – Krajowym i wojewódzkimi.

Kraków na finiszu…

Uczestnicy krakowskiej Konferencji mogli zwiedzić budowany Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów. Do instalacji o wydajności 220 tys. ton odpadów na rok trafią zmieszane odpady komunalne, z których mieszkańcy wyodrębnią wcześniej użyteczne surowce wtórne. W wyniku utylizacji odpadów zostanie wyprodukowana energia cieplna w ilości odpowiadającej 10% zapotrzebowania miasta i energia elektryczna w ilości odpowiadającej rocznemu zapotrzebowaniu miejskich tramwajów.

Lech Bojarski, Tomasz Szymkowiak
Przegląd Komunalny

Zdjęcia

Współorganizator

Partner generalny

Partner strategiczny

Sponsor generalny

Partner specjalny

Partnerzy

Partner prawny

Partner tłumaczeń

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

Organizacje współpracujące

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij