PL

EN

Relacja X Konferencja Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Koniec MBP? I co dalej?

Data 31.05.2017

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2017 roku odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Mechaniczno-Biologiczne Przetwarzania Odpadów pod kontrowersyjnym tytułem: Koniec MBP? I co dalej?

Pytania te stały się mottem przewodnim konferencji, na której wspólnie zastanawialiśmy się w jakim kierunku powinny pójść instalacje MBP w kontekście nowych wyzwań i celów związanych z wdrażaniem idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). GOZ ma na celu ograniczenie ilości odpadów i poddanie recyklingowi aż 70% ogólnej masy wytwarzanych odpadów komunalnych. Podstawowe założenia GOZ zostały przedstawione w pierwszej sesji konferencji, w ramach wystąpienia dr Marka Golenia. Do głównych konkluzji dyskusji, która została wywołana wystąpieniem należało stwierdzenie, że aby instalacje MBP mogły zaistnieć w nowej rzeczywistości, oprócz doskonalenia technologii sortowania odpadów elementem niezbędnym jest dopływ strumienia selektywnie zbieranych surowców i bioodpadów. Wśród uczestników dyskusji nie było do końca zgody, jak model selektywnej zbiórki powinien wyglądać, aby lepiej niż dotychczas spełniał swoją funkcję. A główną bolączką jest brak efektywnych oraz technicznie i ekonomicznie wykonalnych sposobów zbierania odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Następnie Pan Piotr Szewczyk przedstawił kierunki rozwoju instalacji MBP z punktu widzenia praktyka, a dr Jędrzej Bujny przeanalizował konsekwencje natury prawnej, wynikające z docelowego modelu zagospodarowania odpadów w ramach GOZ.

Niezwykle emocjonująca była dyskusja panelowa, w której kontynuowano rozważania na temat dotychczasowych i przyszłych funkcji instalacji MBP. Uczestnicy panelu, czyli dr Marek Goleń, dr inż. Piotr Manczarski, Pan Jarosław Roliński i Pan Piotr Szewczyk wspólnie starali się znaleźć odpowiedź na pytanie czy budowa instalacji była uzasadniona i czy powstały instalacje dopasowane do faktycznych potrzeb. Dyskutowano na temat ich przyszłości. Oprócz rozważań natury technicznej i ideowej związanej z GOZ, z dyskusji można się było dowiedzieć jakie są perspektywy finansowania inwestycji w gospodarce odpadami. Z informacji przedstawionych przez dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW wynika, że mimo wciąż znacznych potrzeb w gospodarce odpadami, dotychczasowe nabory na realizację działań nie cieszyły się spodziewanym zainteresowaniem. W ramach kolejnej sesji przedstawiciele instalacji MBP omówili działania podejmowane są w ich zakładach w celu poprawy uzyskiwanych efektów, i poprawy funkcjonalności, zgodnie z duchem GOZ.

Popołudniu uczestnicy konferencji mogli odpocząć od tematyki stricte odpadowej, a jednak wciąż podnosić swoje kompetencje, tym razem w zakresie skutecznej komunikacji. Szkolenie kompetencji menadżerskich przeprowadzone zostało żywiołowo i z pomysłem.

Sesja poranna w drugim dniu konferencji poświęcona była zbieraniu i zagospodarowaniu bioodpadów. Obowiązek selektywnej zbiórki BIO w brązowym pojemniku wchodzi od 1 lipca 2017, a wciąż jest wiele wątpliwości zarówno co do samego zbierania, klasyfikowania jak też przetwarzania bioodpadów, zwłaszcza kuchennych. Stąd duże zainteresowanie uczestników tą tematyką. Z dyskusji wynikło szereg problemów organizacyjnych, z którymi będziemy się musieli wkrótce uporać. Jednak na pytanie czy opłaca się produkować kompost z bioodpadów padła odpowiedź, że warto i już nikt chyba nie miał wątpliwości, że innej drogi nie ma.

Po południu mieliśmy możliwość zwiedzenia firmy Pronar Sp z o.o. wraz z centrum badawczym. Możliwości wytwórcze, innowacyjne podejście do biznesu, wielkość produkcji i rynki zbytu produkowanych tu maszyn i urządzeń zrobiły chyba na wszystkich uczestnikach ogromne wrażenie. Do tego zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i ugoszczeni. Ostatnim punktem wyjazdu technicznego było zwiedzenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ZZO Hajnówka, gdzie mieliśmy przyjemność zapoznania się z linią technologiczną instalacji MBP i ciągiem produkcji RDF.

Podsumowując, należy podkreślić, że podczas konferencji poruszono szereg aktualnych problemów i wyzwań gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Efektem prowadzonych dyskusji jest głębsza refleksja na temat funkcji instalacji MBP w ewoluującym modelu gospodarki odpadami komunalnymi w Europie. Z pewnością nie jest to koniec instalacji MBP, które dzięki swojej elastyczności mogą i będą dostosowywać się do realiów rynku i dostępności poszczególnych strumieni odpadów do zagospodarowania. Z pewnością jest to czas na myślenie o tym w jaki sposób dostosować się do zachodzących zmian.

Dziękuję Państwu za udział w tegorocznej konferencji i zachęcam do wzięcia udziału w kolejnych konferencjach dotyczących gospodarki odpadami.

dr inż. Emilia den Boer,
Zakład Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów, 
Politechnika Wrocławska

Zdjęcia

Partner generalny

Partnerzy

Partner cyklu

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij