PL

EN

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Data 11.04.2011

VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Według danych, liczba uczestników takich spotkań drastycznie spada, jednak na doroczną konferencję branży ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny) przyjechało więcej osób niż rok temu. Istotne jest, aby przedstawiciele branży, wywodzący się z czterech głównych sektorów (wprowadzenie, zbieranie, przetwarzanie i recykling) mogli raz do roku spotkać się i przedyskutować kolejny rok współpracy. Nie wszystkie branże mają taką sposobność. Szczególnie ważna jest możliwość spotkania się biznesmanów z urzędnikami administracji państwowej. Nawet jeżeli niektórzy przedstawiciele prywatnych przedsiębiorstw wyrażają obawy, że wypowiedziany głos pozostaje bez reakcji, to bez wątpienia przynosi on jakiś rezultat. Od Pani Majewskiej z Ministerstwa Środowiska dowiedzieliśmy się w jakim kierunku zmierzają prace Rady UE dotyczące zmian Dyrektywy WEEE. Ciekawa prezentacja pokazała co może nas czekać za kilka lat. Przedstawiciele GIOŚ (dyrektor Szadura i naczelnik Tomczak), chyba po raz pierwszy, zamiast wyliczania problemów, zaprezentowali sukcesy w walce z szarą strefą, zaznaczając, że te najważniejsze dopiero nadejdą. Poinformowano nas, że z powodzeniem została zainicjowana dodatkowa platforma współpracy pomiędzy różnymi organami ścigania. Żałowaliśmy, że nie o wszystkim mogliśmy się dowiedzieć, choć nie rozgłos, a skuteczne działanie jest najważniejsze. Zaproponowano, aby konferencja odbywała się w czerwcu, aby można było prezentować roczne wyniki branży. Profesor Górski, który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie prawa odpadowego, opowiedział o nowych projektach legislacyjnych oraz wpływie nowych przepisów na rynek zużytego sprzętu elektrycznego. Prezes Skrzypczak, Prezes Zarządu ElektroEko S.A., zaprezentował nowe standardy przetwarzania ZSEE, które są opracowywane na poziomie europejskim przez WEEE Forum  i mają szansę być wprowadzone na grunt polski i kształtować naszą nową branżową rzeczywistość. Od dyrektora Stani z Urzędu Miasta Lublin dowiedzieliśmy się jak dobre praktyki mogą być z powodzeniem kopiowane nawet w trudnych warunkach, przynosząc korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Niżej podpisany zaprezentował dostępne dane statystyczne dotyczące ZSEE oraz przedstawił w sposób skwantyfikowany własną wizję rozwoju rynku pokazując trendy oraz możliwe scenariusze. Po każdym panelu następowała ożywiona dyskusja prelegentów z uczestnikami konferencji i można śmiało powiedzieć, że owe dysputy są chyba najbardziej charakterystycznym elementem corocznego spotkania. Tematem elektroodpadów zainteresowanych jest coraz więcej osób i firm.
W kuluarach narodził się więc pomysł zorganizowania w przyszłym roku spotkania dwudniowego. Proponowano, aby można było szczegółowo omówić nową rolę gmin, którym nowe ustawy odpadowe narzucą większe prawa i obowiązki. Z przedstawicielami urzędów i przedsiębiorstw komunalnych mogliby porozmawiać właściciele zakładów przetwarzania, wprowadzający i recyklerzy. Ale to już temat na przyszły rok….

Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny CECED Polska

Zdjęcia

Współorganizator

Sponsor generalny

Partner

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij