PL

EN

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Data 04.10.2012


W dniach 4 i 5 października br. we Wrocławiu miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”. Organizatorem była firma ABRYS sp. z o.o. Radę programową stanowili: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, dr hab. inż. Wojciech Halicki prof. UKSW, dr Marek Goleń i mgr inż. Tomasz Warężak. 

Uczestnicy w liczbie  132 – to przedstawiciele firm projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów gmin, uczelni i instytutów badawczych oraz NIK i NFOŚiGW. Partnerem generalnym była firma Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.   a partnerami: Bank Ochrony Środowiska S.A. i Kingspan Environmental Sp. z o.o.
Przed hotelem Haston, gdzie obradowano można było obejrzeć kilka prefabrykowanych oczyszczalni i uzyskać informacje o ich własnościach od producentów.
Wygłoszono 16 referatów, które wzbudziły duże zainteresowanie, a niektóre – także burzliwą dyskusję. Zwrócono uwagę, że kluczową sprawą jest eksploatacja POŚ. Oczyszczalnie powinny być tak zaprojektowane, aby nie było możliwe bezkarne wyłączanie dmuchaw aeratorów w celu obniżenia kosztów eksploatacji.
Na terenach objętych aglomeracjami w ramach KPOŚK nie można stosować najprostszych i najtańszych oczyszczalni ścieków w postaci osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. Można natomiast stosować przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków o skuteczności przynajmniej takiej samej, jak zbiorcza oczyszczalnia ścieków w danej aglomeracji. Mogą to być oczyszczalnie ze znakiem CE zgodne z normą PN-EN 12566-3, wspierane przez NFOŚiGW, ale również inne biologiczne (w tym – hydrofitowe) oczyszczalnie, zgodne z wytycznymi zawartymi w raporcie technicznym CEN, stanowiącym piątą część normy PN-EN 12566, tj. CEN/TR 12566-5. Te drugie oczyszczalnie są równie skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń jak te preferowane przez NFOŚiGW, a często ich efektywność usuwania podstawowych zanieczyszczeń jest większa, a energochłonność – znacznie mniejsza niż oczyszczalni z osadem czynnym.
 
Wnioski z konferencji:
1. Nazwa „przydomowa oczyszczalnia ścieków” rzadko funkcjonuje w oficjalnych dokumentach
i przepisach prawnych i dlatego proponuje się zastąpić ją nazwą: ”mała oczyszczalnia ścieków dla nie więcej niż 50 mieszkańców” lub „mała oczyszczalnia ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50”,  zgodnie z nazwą przyjętą w normie zharmonizowanej PN-EN 12566;
2. Podstawą analiz ekonomicznych dla porównań różnych MOŚ między sobą powinny być oczekiwane koszty roczne w cyklu życia produktu (w przypadku MOŚ dla ≤ 50 M może to być okres 20 lat), uwzgledniające zarówno nakłady inwestycyjne, jak i koszty eksploatacji;
3. Eksploatacja MOŚ powinna być prowadzona zbiorczo (centralnie) przez fachowców albo przez przeszkolonych użytkowników, z pełną odpowiedzialnością za poprawne działanie oczyszczalni;
4. Dofinansowanie budowy MOŚ dla  ≤ 50 M z programu priorytetowego NFOŚiGW pt. "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" powinno obejmować nie tylko przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków ze znakiem CE zgodnych z normą PN-EN 12566-3, ale również inne biologiczne (w tym – hydrofitowe) oczyszczalnie, zgodne z wytycznymi zawartymi w raporcie technicznym CEN, stanowiącym piątą część normy PN-EN 12566, tj. CEN/TR 12566-5. Te drugie oczyszczalnie są równie skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń jak te wspierane przez NFOŚiGW, a często ich efektywność usuwania podstawowych zanieczyszczeń jest większa, a energochłonność – znacznie mniejsza niż oczyszczalni z osadem czynnym.
5. Potrzebą chwili jest wydanie „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie oczyszczania małych ilości ścieków bytowych” na podstawie normy PN-EN 12566.

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski

Zdjęcia

Partner generalny

Partner

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij