PL

EN

Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych

Data 14.09.2011

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

W dniach 14-16 września w Kielcach w Hotelu Łysogóry odbyła się kolejna konferencja z cyklu związanego z gospodarką wodno-ściekową mianowicie ciesząca się dużym zainteresowaniem V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Poseł na Sejm RP Pan Henryk Milcarz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Piotr Żołądek oraz Prezydent Miasta Kielce – Pan Czesław Gruszewski.

Podczas krótkiego wystąpienia Pan Prezydent Gruszewski powiedział, że „dla Miasta Kielce jest to okazja, żeby pochwalić się dobrymi praktykami w obszarze gospodarki osadami ściekowymi. Jest to również niewyobrażalna szansa żeby od specjalistów, ekspertów i praktyków posiąść dodatkową wiedzę i informacje, które pozwolą nam lepiej funkcjonować w obszarze gospodarki wodno-ściekowej”...

Już na podczas uroczystego otwarcia spotkania Opiekun konferencji – Pan dr inż. Tadeusz Pająk podkreślił, że: „jest mi niezwykle miło przyłączyć się do słów powitania, niemniej jednak te pierwsze skieruję w stronę naszych gospodarzy, tego pięknego miasta Kielce, które to właśnie, przed paroma tygodniami, dołączyło do grona znakomitych polskich, europejskich miast. Tu gospodarka osadami ściekowymi została nowocześnie, bezpiecznie dla środowiska i zgodnie z wszelkimi obowiązującymi obecnie standardami rozwiązana. Gratuluję serdeczne z tego powodu. Lokując ją tu, właśnie u Państwa przez te 2-3 dni chcieliśmy się w blasku tego sukcesu trochę „ogrzać”, chcieliśmy Waszą instalację poznać, a przy okazji jest również szereg tematów, które będą dzisiaj i jutro poruszane w zakresie nowoczesnej gospodarki osadami ściekowymi. Proszę Państwa, muszę powiedzieć głośno i wyraźnie, że jest to jedna, jedyna prawie branża w Polsce, w której mamy sukcesy, w której nam się powiodło. Jeszcze 3-4 lata temu udział metod termicznych, najbardziej nowoczesnych a jednocześnie bezpiecznych, jak słusznie tutaj powiedziano, był znikomy. Z wielkim szacunkiem dla Pana Marszałka, dla Pana Prezesa, dla wiedzy na temat osadów ściekowych, która już została tutaj zaprezentowana, metoda ta ma przed sobą dużą przyszłość, ponieważ praktycznie przepisy wręcz wymuszają jej zastosowanie. A zatem przed paroma laty udział metod termicznych był na poziomie 3%. Na Sali jest przedstawiciel Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze”, który był prekursorem tych metod. Dziś ten udział sięga 35%. W gospodarce osadami komunalnymi nie jesteśmy w grupie outsiderów. Możemy z podniesionym czołem rozmawiać już z rozwiniętymi krajami UE. W tej grupie są również Kielce, którym bardzo serdecznie, jeszcze raz gratuluję...”

Konferencja zgromadziła ponad 130 uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji zaproszonych wykładowców, którzy z kolei dzieli się ze zgromadzonymi swoją wiedzą oraz doświadczeniami.

W trzecim dniu spotkania zorganizowano wyjazd techniczny do Instalacji Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych, która znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków Sitkówka-Nowiny.

Zdjęcia

Sponsor generalny

Sponsorzy

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij