PL

EN

Pierwszy Kongres ENVICON Water zakończony sukcesem

Data 10.05.2016

Międzynarodowy Kongres ENVICON Water zadebiutował podczas tegorocznych Targów WOD-KAN w Bydgoszczy. Dwudniowe wydarzenie (10-11 maja br.) przygotowały wspólnie firma Abrys oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

 

Spotkanie, które odbyło sięw nowoczesnych wnętrzach Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczegostało się okazją do przedyskutowaniam.in. rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski.Magdalena Dutka,prezes Zarządu firmy Abrys, otwierając sesję wykładową, podkreśliła wagę wydarzenia i wyraziła nadzieję, że będzie ono nową jakościąi tradycją dla przybywających do Bydgoszczy gości.

Kongres na start!

Do Bydgoszczy przyjechali znamienici reprezentanci świata polityki, nauki i biznesu, aby podczas kilku paneli dyskusyjnych omawiać kluczowe problemy branży.Gościem honorowym Kongresu był m.in. Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, który podczas sesji inauguracyjnej przybliżył słuchaczomaktualne wyzwania w gospodarce wodno-ściekowej. Podkreślił, że w resorcie trwają obecnie intensywne prace nad projektem nowej ustawy Prawo wodne: – Nie jest to nowelizacja ani kontynuacja poprzedniej ustawy, ale całkiem nowy projekt. Jego cel stanowi dostosowanie całej gospodarki wodnej do nowego ustroju. Zasygnalizował też wprowadzenie nowego rodzaju opłat, z których środki będą przeznaczone na ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą.– Skupiamy się m.in. na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, która dobrze funkcjonuje w branży wod-kan, ale już w przypadku tzw. dużej gospodarki wodnej sytuacja wygląda inaczej. W przyszłości za każdą wodę trzeba będzie płacić. Oferowanie jej za darmo prowadzi do marnotrawstwa – wyjaśniał M. Gajda.

O obecnych działaniach EurEau – europejskiej federacji zrzeszającej krajowe organizacje branży wod-kan, opowiedziała jej reprezentantka – Klara Ramm-Szatkiewicz. – Kwestie bieżące, na których skupia się EurEau dotyczą m.in. gospodarki bezodpadowej, w której woda jest kluczowym ogniwem. Przemysł zna już wiele metod oszczędzania wody, jej odzysku i ponownego wykorzystania, ale równie istotne jest zagospodarowanie osadów, które zawierają wiele substancji organicznych i mogą być wykorzystane jako nawóz – wyjaśniała.

Sesję inauguracyjną zwieńczył panel dyskusyjny poświęcony gospodarce wodno-ściekowej w realiach krajowych i europejskich. Dyskusję moderowali wspólnie Anna Lembicz, redaktor prowadzącą miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”, oraz Lech Bojarski, zastępca redaktor naczelnej „Przeglądu Komunalnego”. W gronie ekspertów znaleźli się: Klara Ramm-Szatkiewicz, członek prezydium EurEau, mec. Łukasz Ciszewski z Kancelarii Zygmunta Jerzmanowskiego, Paweł Chudziński, prezes Aquanet Poznań, Ryszard Langer, prezes MPWiK w Krakowie oraz Andrzej Wójtowicz, prezes Wodociągów Słupsk.

Poruszono m.in. kwestię wdrażania unijnych dyrektyw oraz stanu polskiego prawodawstwa regulującego funkcjonowanie sektora gospodarki wodnej. Jak podkreślał mecenas Łukasz Ciszewski: – Jeden z najistotniejszych dla branży wod-kan aktów prawnych – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu – nie jest doskonała i oczywiście wymaga nowelizacji, ale przestrzegam przed wyrzucaniem jej do kosza i pisaniem zupełnie nowego aktu prawnego. Dużym problemem branży jest natomiast różny potencjał organizacyjny przedsiębiorstw wod-kan: – To, z czym sobie doskonale radzą duże wodociągi, nierzadko jest problemem dla małych przedsiębiorstw, w których prezes wraz z kilkoma osobami z działu administracyjnego zajmuje się wszystkim – od nadzorowania inwestycji, przez sprawy środowiskowe, po służebności i UOKiK – wyjaśniał mecenas.

Paneliści zapytani o obawy i nadzieje związane z zapowiadanymi przez ministerstwo zmianami w ustawie Prawo wodne uznali, że każda zmiana porządkująca jest dobra, jednak obawiają się nowych stawek za pobór wody. – W Polsce mamy najdroższe usługi wodne w Europie w porównaniu do wynagrodzeń, czyli tzw. dochodu rozporządzalnego. W mojej ocenie stawki za nasze usługi nie powinny rosnąć bardziej niż przyrost dochodu rozporządzalnego. Wszystko ponad to będzie powodowało bardzo negatywne konsekwencje – komentował Paweł Chudziński, prezes Aquanet Poznań.

W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań

Drugi dzień Kongresu zdominowała tematyka innowacji w branży wod-kan. Dyskutowano o najnowszych osiągnięciach w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Poruszono także kwestię odzysku wody, który staje się coraz powszechniejszą praktyką w wielu państwach świata. Jak podkreślał prof. Marek Gromiec: – Na forach międzynarodowych zaczyna dominować pogląd, że w bieżącym stuleciu dostępność wody dla miast i przemysłu stanie się równie wielkim wyzwaniem, jak problemy związane z dwutlenkiem węgla, a może nawet większym, zważywszy na szybkość zachodzących zmian demograficznych i klimatycznych. Prelegent przedstawił m.in. ideę tworzenia zakładów produkcji wody ze ścieków, zamiast tradycyjnych oczyszczalni ścieków.Takie rozwiązanie zastosowano w Stanach Zjednoczonych. – Obecnie odnowa wody i wtórne wykorzystanie ścieków komunalnych to technologie wykorzystywane w wielu państwach na świecie, ale tam wdrożono najpierw stosowne regulacje prawne. Również UE rozpoczęła prace nad prawodawstwem związanym z odnową wody ze ścieków – wyjaśniał profesor.

Drugiego dnia Kongresu zainaugurowano sesję przygotowaną przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Jak podkreślają organizatorzy, ideą panelu było pokazanie nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych technologii oraz produktów dedykowanych branży wodociągowo-kanalizacyjnej przez współpracujące z tym sektorem firmy.W tegoroczną edycję konferencji aktywnie włączyły się firmy Arcus, Bentley Systems, PAM Saint-Gobain oraz Sejcom. Uczestnicy panelu zatytułowanego „Nowe technologie w branży wod-kan. Woda, ścieki, infrastruktura liniowa” dowiedzieli się, jak skutecznie komunikować się z klientem w przedsiębiorstwie wod-kan oraz na czym polega zasilanie urządzeń sieci wodociągowej za pomocą hydrogeneratorów. Eksperci wyjaśnili także kwestię doboru odpowiedniego oprogramowania do zarządzania siecią wod-kan i przedstawili zalety innowacyjnych systemów wodociągowych z żeliwa sferoidalnego. Na zaproszenie redakcji „Wodociągów-Kanalizacji” na konferencję przybyli studenci Politechniki Wrocławskiej, aby zaprezentować swój projekt Mobilnego Robota Inspekcyjnego (MRI). Zespół młodych konstruktorów reprezentowali Tomasz Zimoch i Dawid Lukosek.

Prowadząca obrady Anna Lembicz zakończyła konferencję, dziękując uczestnikom za udział w sesji miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, a także w całym Kongresie ENVICON Water.

Najlepszy manager i inwestycja w branży wod-kan

Uroczysta GalaKongresu ENVICON Water, którą połączono z Galą Targów WOD-KAN, była zarazem finałowym wydarzeniem dwóch prestiżowych konkursów organizowanych przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”: Manager Roku 2015 WOD-KAN oraz Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN. Partnerem generalnym konkursów była Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci, a partnerem została Kancelaria Prawna Dr Ziemski & Partners. Jak wyjaśniają organizatorzy, konkursy te udało się przeprowadzić dzięki współpracy redakcji z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz zestowarzyszeniami branżowymi, które wytypowały kandydatury do obu tytułów.

O statuetkę Managera Roku walczyło dziewięciu kandydatów, piastujących stanowiska managerskie. Zaszczytny tytuł, stanowiący wyróżnienie dla osoby szczególnie zasłużonej dla sektora gospodarki wodno-ściekowej, wyróżniającej się w swojej pracy i mającej ponadprzeciętne zdolności menadżerskie, otrzymał Janusz Dulik, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich.

Podczas wieczornej uroczystości ogłoszono również laureatów w konkursie Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN, którego celem było nagrodzenie najlepszych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne oraz spółki wodno-ściekowe. Konkurs podzielono na trzy kategorie związane z ilością osób zamieszkujących obszar obsługiwany przez przedsiębiorstwo, które zrealizowało inwestycję: do 30 tys. mieszkańców, od 30 do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. mieszkańców. Laureatem Inwestycji Roku w kategorii do 30 tys. mieszkańców została„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec” realizowana przez PGK w Połańcu. Statuetkę w kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców odebrało MPGK w Stargardzie Szczecińskim za projekt pn. „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”. W ostatniej kategorii – powyżej 100 tys. mieszkańców­– doceniono inwestycjępn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,45 MW – ZPW Miedwie” realizowana przez ZWiKw Szczecinie.

Kapituła konkursów Manager Roku 2015 WOD-KAN i Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN zdecydowała w tym roku przyznać również szczególne, wyjątkowe wyróżnienie za całokształt pracy na rzecz branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Tytuł Summa cum laude, a więc wyraz najwyższego uznania całego środowiska, powędrował do Romana Wiertelaka, wieloletniego prezesa PWiK w Kaliszu.

Wręczono także nagrody w konkursach Targów WOD-KAN na najlepsze stoisko i Grand Prix za najlepszy zgłoszony wyrób. Konkursową część Gali we wnętrzach Opery Nova w Bydgoszczy zwieńczył koncert zespołu Ray Wilson Genesis Classic.

Martyna Matuszczak

Gość honorowy Kongresu – minister Mariusz Gajda

Magdalena Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys wita uczestników Kongresu ENVICON Water

Laureaci konkursu Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN

Tomasz Zimoch i Dawid Lukosek z Politechniki Wrocławskiej – przedstawiciele zespołu konstruktorów Mobilnego Robota Inspekcyjnego MRI

Fot. 4x T. Markowski

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij