PL

EN

Pellets-Expo & Brykiet-Expo

Data 31.05.2012

Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu

X edycja targów PelletsExpo & Brykiet Expo za nami

Za nami jubileuszowa, X edycja targów Pellets Expo & Brykiet Expo. To okazja do podsumowań i docenienia zasług wielu instytucji angażujących się w promocję odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza biomasy. 10 lat temu Centrum Targowe Pomorza i Kujaw podjęło decyzję o zorganizowaniu I edycji targów Pellets Expo & Brykiet Expo. Inicjatywa ta okazała się strzałem w dziesiątkę i dziś targi są jedną z najważniejszych imprez w branży odnawialnych źródeł energii. Równolegle z I edycją targów rozpoczął się, poświęcony promocji rozwiązań związanych z zastosowaniem biomasy, cykl konferencji, których współorganizatorem jest miesięcznik „Czysta Energia”.  

„Czysta Energia” docenia wkład Centrum Targowego Pomorza i Kujaw

Doceniając wkład Centrum Targowego Pomorza i Kujaw w akcje edukacyjne podczas targów, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia”, Urszula Wojciechowska, przyznała Centrum nagrodę redakcji, którą jest promocja tej instytucji na łamach czasopisma. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas uroczystej Gali Targów.  

„Czysta Energia” doceniona za pracę na rzecz edukacji w zakresie rynku biomasy

Miłym zaskoczeniem dla redakcji „Czystej Energii” był fakt, że również Centrum Targowe Pomorza i Kujaw postanowiło w sposób oficjalny podziękować współtwórcom miesięcznika za wieloletnią współpracę, wsparcie i zaangażowanie oraz za szeroką edukację w zakresie rynku biomasy. Podziękowanie z rąk dyrektor CTPiK, Małgorzaty Lepper-Kordas, podczas uroczystej Gali Targów odebrała redaktor naczelna „Czystej Energii”, Urszula Wojciechowska. Potwierdzając zaangażowanie się miesięcznika „Czysta Energia” w promowanie energetyki odnawialnej, warto wspomnieć, że również Zarząd Polskiej Izby Biomasy wręczył redaktor naczelnej czasopisma, Urszuli Wojciechowskiej, dyplom za szerzenie z pasją idei energetyki odnawialnej. W ten sposób po raz kolejny „Czysta Energia”, że realizuje swoją misję, a przy wsparciu wielu instytucji może czynić to jeszcze skuteczniej.

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij