PL

EN

Paliwa z odpadów

Data 01.06.2011

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Po 2013 r. zabronione będzie gromadzenie na składowiskach wysokoenergetycznej frakcji odpadów. Aby spełnić ten warunek, można pokusić się o produkcję z nich paliwa alternatywnego. O szansach, jakie daje branży zagospodarowania odpadów produkcja paliw formowanych, o barierach prawnych i wymogach przemysłu cementowego traktowała Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Paliwa z odpadów”, zorganizowana przez spółkę Abrys. Odbyła się ona w dniach 1-3 czerwca br. w Chorzowie. O tym, jak nośny i skomplikowany to temat, świadczy chociażby liczba uczestników tego wydarzenia (blisko 200 osób). 
Pierwszą sesję zdominowała tematyka związana z prawnymi i finansowymi aspektami produkcji paliw alternatywnych. Sporym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Leokadii Róg z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, która skupiła się na zagadnieniach dotyczących certyfikacji paliw z odpadów. – Musimy doprowadzić do utworzenia jednolitych, konkretnych metod badawczych, które pozwolą na transparentne przeprowadzanie badań. Trzeba bowiem pamiętać, że ok. 90% błędów wynika z nieprawidłowego pobrania próbek i ich niewłaściwej analizy – przekonywała. Niestety, w Polsce brakuje instrumentów prawnych, które sprzyjałyby rozwojowi tego segmentu – o tym mówiła w swoim wykładzie Anna Specht-Schampera z wrocławskiej kancelarii prawnej. Przyznała także, że uznanie paliwa alternatywnego za produkt znacznie poprawiłoby jego zbyt. Do tego ostatniego postulatu przychylił się również dr Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Należałoby też ujednolicić nomenklaturę, a mając nadzieję na rychłe uznanie paliwa z odpadów produktem, warto nazywać je „paliwem wtórnym”. Natomiast Ryszard Malęgowski z firmy Wexpool Recycling z Dąbrówki Wielkopolskiej, który produkuje paliwo alternatywne i sprzedaje je cementowni, uczulał zebranych, że zanim podejmie się decyzję o budowie zakładu, należy najpierw dokładnie rozeznać rynek zbytu oraz poznać potrzeby odbiorców odnośnie ilości i jakości paliwa alternatywnego. Drugi dzień Konferencji upłynął pod hasłem polskich doświadczeń związanych z produkcją paliw formowanych oraz ich wykorzystaniem w cementowniach. Uwagę słuchaczy przyciągnął Andre Lemlyn z firmy SITA Polska. Przedstawione przez niego trendy i zmiany rynkowe w zakresie produkcji paliw alternatywnych w ostatnich latach mogłyby zniechęcić niejednego producenta i odbiorcę do angażowania się w ten obszar działalności. Wypowiadał się on w podobnym tonie jak R. Malagowski: -  Zanim inwestor podejmie decyzję o budowie zakładu wytwarzającego paliwo alternatywne, musi się najpierw rozeznać, co tak naprawdę chce robić, i znaleźć odbiorcę swojego produktu. Musi też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będzie w stanie zagwarantować jednolitą, wysoką jakość paliw – mówił. 
Na drodze upowszechnienia wykorzystania paliw alternatywnych w energetyce zawodowej stoi szereg barier natury zarówno formalnej, jak i technicznej. Jedną z najważniejszych jest ich status – ciągle są one odpadem, a nie paliwem. Te bolączki omówił w swoim wykładzie dr Ryszard Wasielewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Dodatkową atrakcją Konferencji była możliwość zwiedzenia dwóch zakładów – SITA Starol w Chorzowie, która posiada dwie linie do produkcji paliwa alternatywnego, oraz Cementownię Rudniki – CEMEX Polska, która stosuje paliwa pochodzące z odpadów przy produkcji klinkieru. Ponadto w Cementowni już niebawem ma zostać oddana do użytku instalacja do podawania osadów ściekowych, umożliwiająca wykorzystanie w procesie produkcyjnym ok. 10 tys. ton tych odpadów. 
Wytwarzanie paliw alternatywnych i przekazywanie ich do energetycznego wykorzystania daje szansę na zmniejszenie wciąż rosnącej góry odpadów. O szerokim wachlarzu zagadnień z tym związanych z pewnością będzie można dowiedzieć się na kolejnych konferencjach na temat paliw, które na stałe zostały wpisane w kalendarz szkoleń związanych z gospodarką odpadami, organizowanymi przez Abrys (więcej na temat Konferencji można przeczytać w „Przeglądzie Komunalnym” nr 7/2011).  

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Sponsor generalny

Partner

Sponsorzy

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij