PL

EN

IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Problem hałasu w mieście - Klimat akustyczny w przestrzeniach miejskich

Data 07.11.2011

Specjaliści o problemach hałasu z różnych perspektyw

W dniach 7-8 listopada 2011 r. odbyła się w Kielcach IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Problem hałasu w mieście -  Klimat akustyczny w przestrzeniach miejskich". Wzięli w niej udział przedstawiciele nauki, samorządów miejskich oraz firm wdrażających technologie przydatne w zarządzaniu klimatem akustycznym. Tematyka poruszana w zaprezentowanych referatach była niezwykle różnorodna i ukazująca całą złożoność problemów walki z zanieczyszczeniem hałasem w dużych i średnich miastach. Podczas obrad prezentowano wyniki badań naukowych, wdrożenia technologiczne, analizy stanu prawnego oraz dobre praktyki miast w podejściu do zarządzania hałasem. Nie zabrakło omawiania wątpliwości i wskazywania problemów wymagających pilnych działań.  

Z dyskusji po raz kolejny wyłonił się postulat o potrzebie zweryfikowania norm hałasu w naszym kraju. Wszyscy uczestnicy zgodni byli, co do tego, że nawet niewielkie obniżenie polskich norm hałasowych, jednych z najostrzejszych w Europie - pozwoliłoby na zoptymalizowanie rozwiązań w zwartej zabudowie miast w sposób uwzględniający także kompozycję, krajobraz miejski oraz koncepcję miasta dostępnego - miasta bez barier.  

Kielecka konferencja, będąca spotkaniem  specjalistów spoglądających na problem hałasu w miastach z różnych stron i na bazie różnorodnej wiedzy, była platformą wymiany doświadczeń w poszukiwaniu najbardziej efektywnych sposobów zarządzania klimatem akustycznym przez miasta. Można też mieć nadzieję, że zaowocuje w przyszłości korzystaniem z dobrych praktyk i przedstawionych wdrożeń, a nawiązane kontakty pomogą samorządowcom przezwyciężać  napotykane trudności.

 

Jadwiga Skrobacka

Urząd Miasta Kielce

Zdjęcia

Sponsor generalny

Współorganizator

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij