PL

EN

Nowe prawo ochrony środowiska

Data 27.01.2011

VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Tegoroczna edycja konferencji „Nowe prawo ochrony środowiska” zgromadziła ponad 130 uczestników zainteresowanych nowymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Konferencja odbyła się w dniach 27 – 28 stycznia 2011 r., w Hotelu Ikar, w Poznaniu. Opiekunem naukowym był prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego.             Podczas obrad poruszono wiele praktycznych problemów dotyczących gospodarki odpadami w Polsce. Profesor Marek Górski zwrócił uwagę, iż „w 2010 roku systemy prawno-organizacyjne związane z gospodarowaniem odpadami uległy istotnym zmianom, nie wszystkie jednak z planowanych i wręcz koniecznych zmian, w szczególności prawnych, rzeczywiście zostały zrealizowane. Wśród tych ostatnich istotne powinny być zmiany prawne wynikające z konieczności wdrożenia do prawa polskiego wymagań wynikających z nowej dyrektywy ramowej o odpadach, co powinno nastąpić do połowy grudnia ubiegłego roku, do tej jednak pory nie został nawet skierowany do Sejmu odpowiedni projekt ustawy”.

Pierwszego dnia obrad prelegenci skupili się na temacie aktualnych prac nad nowymi przepisami w sprawie postępowania z odpadami. Duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania wzbudziła sesja prowadzona przez prof. dr hab. Marka Górskiego dotycząca nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po każdej sesji prowadzono ożywione dyskusję, dzięki którym każdy zainteresowany mógł zabrać głos. Po pierwszym dniu obrad uczestnicy spotkania wybrali się na zwiedzanie, jednego z najciekawszych zabytków Poznania- Zamku Cesarskiego, a miłym akcentem konferencji była uroczysta kolacja.

Podczas drugiego dnia prelegenci skupili się na zagadnieniach związanych z procedurami oceny oddziaływania na środowisko oraz nową dyrektywą IPPC. Zachęcającym tematem do gorących dyskusji okazało się wystąpienie Pana Marcina Wiśniewskiego z Ministerstwa Środowiska oraz referaty dotyczące procedur wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Istotnym elementem konferencji były rozmowy kuluarowe, które pozwoliły na wymianę doświadczeń. Wartość merytoryczna oraz atmosfera konferencji zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij