PL

EN

„Nowe perspektywy finansowania gospodarki wodno-ściekowej 2014-2020"

Data 15.03.2016

W dniu 15 marca 2016 r. w Luboniu k/Poznania odbyło się spotkanie, zorganizowane przez firmę ABRYS, w ramach cyklu gospodarki wodno-ściekowej, pt. „Nowe perspektywy finansowania gospodarki wodno-ściekowej 2014-2020".

Seminarium składało się z dwóch bloków: część pierwszą stanowił moduł referatów, natomiast drugą moduł warsztatów.

Pierwsza część seminarium, poświęcona była możliwościom finansowania inwestycji z sektora infrastruktury komunalnej z trzech źródeł: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W części tej przedstawione zostały także nowoczesne technologie indywidualnych i lokalnych systemów oczyszczania ścieków, dedykowane dla obszarów o rozproszonej zabudowie oraz niskim ilościowym i jakościowym obciążeniu ściekami.

Drugi warsztatowy moduł podzielony był na dwie części. W pierwszej zostały szczegółowo omówione warunki dofinansowywania projektów gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW 2014-2020, wynikające z projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa". Natomiast w drugiej części, rozważano nowe kryterium formalne projektu Rozporządzenia, jakim jest analiza efektywności ekonomicznej inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej.

Uzupełnieniem warsztatów była dyskusja, której sprzyjała otwarta atmosfera oraz merytoryczne wypowiedzi uczestników.

Wielość poruszanych tematów oraz fakt, iż prelegenci po i w trakcie wydarzenia udzielali indywidualnych konsultacji, świadczy o potrzebie organizowania tego typu spotkań.

dr inż. Tomasz Warężak
Uniwersytet Zielonogórski

Zdjęcia

Partnerzy

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij