PL

EN

Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Data 03.02.2011

II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

W dniach 3-4 lutego 2011 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja zatytułowana „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”. Organizatorem spotkania była firma Abrys, która zaprosiła swoich gości do zielonogórskiego hotelu „Rubin”, zapewniając uczestnikom komfortowe warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Opiekunem naukowym konferencji mianowano prof. dr hab. inż. J. Bienia z Politechniki Częstochowskiej, który znakomicie czuwał nad całością. Pierwszy dzień konferencji poświęcono tematyce zagospodarowania osadów ściekowych oraz doświadczeniom z eksploatacji krajowych inwestycji w zakresie zagospodarowania osadów. Trzeba przyznać, że te sesje tematyczne obfitowały w interesujące wystąpienia, by wspomnieć chociażby o wykładzie  prof. dr hab. J. Czekały z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który mówił o „Zagospodarowaniu osadów ściekowych” czy o wystąpieniu dr inż. Jacka Dacha, reprezentującego tę samą uczelnię, który przedstawił  „Emisję odorów w gospodarce osadami ściekowymi”. Jednak konferencja ta pozostanie w pamięci nie tylko dzięki doskonale przygotowanym i przedstawionym wystąpieniom prelegentów, co, w głównej mierze, dzięki temperaturze dyskusji, która toczyła się po blokach wystąpień. Trzeba przyznać, że było gorąco! Prelegenci i goście konferencji żarliwie dyskutowali i polemizowali, a wciąż powracającym tematem, który budził najwięcej kontrowersji, było zagadnienie: czy osady ściekowe to już produkt, czy jeszcze odpad? Zdania były podzielone, a w prawdziwej bitwie na argumenty uczestnikom nie udało się dojść do porozumienia. Dzień zakończyło przygotowane przez organizatorów zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem oraz uroczysta kolacja.  Dnia kolejnego pochylono się nad tematyką instalacji suszenia osadów ściekowych. W sesji tej wystąpili m.in. Z. Liberek i I. Łojko (Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o.) z referatem, dotyczącym „Instalacji suszenia i termicznego przekształcania osadów ściekowych w Zielonej Górze”.  Z pewnością jasnym punktem konferencji było wystąpienie w dyskusji prof. dr. hab. Z. Sadeckiej, która zwróciła się do zgromadzonych z gorącym apelem na temat dbałości o polski język inżynieryjny, język techniczny (np. używajmy określenia „osady ściekowe” nie „osad ściekowy”!). Zielonogórskie spotkanie doskonale podsumował wyjazd techniczny, podczas którego wszystkim zainteresowanym zaprezentowano słoneczne suszarnie osadów w Spółce Wodno-Ściekowej „Złota Struga” Sp. z o.o. w Żarach oraz suszarnię i spalarnię osadów w Oczyszczalni Ścieków „Łącza” w Łężycy.  Lutową konferencję  doskonale podsumowały słowa jej opiekuna naukowego. Podziękował on organizatorom za dobór prelegentów i  referatów, prezentujących bogaty dobór materiałów praktycznych i merytorycznych. „Potrafiliśmy w sposób dosyć zdecydowany dyskutować i przekazać plusy i minusy technologii wykorzystywanych w kraju – mówił profesor. – Konferencja pokazała szerokie spektrum tego, co się dzieje z osadami, spełniła swoje zadanie i zasługuje na piątkę z plusem.”

Zdjęcia

Sponsor Generalny

Sponsor

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij