PL

EN

Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Data 03.02.2010

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

W dniach 3-4 luty 2010 roku w Toruniu odbyła się konferencja szkoleniowa z cyklu „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” organizowana przez Abrys – Poznań. Konferencja w zamiarze organizatorów będzie cykliczna i skupiać będzie fachowców z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej. Opiekunem naukowym konferencji był prof.dr hab.inż. January Bień z Politechniki Częstochowskiej. Sponsorami konferencji były firmy ist Anlagenbau GmbH oraz Huber Technology. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, które reprezentowały pracowników uczelni wyższych, eksploatatorów oraz firmy zajmujące się na co dzień gospodarką osadową

Celem konferencji była możliwość zaprezentowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie przeróbki osadów ściekowych oraz ich unieszkodliwiania. W trakcie obrad przedstawiono problemy dotyczące nowych technologii zagospodarowania osadów ściekowych poczynając od procesu stabilizacji a kończąc na metodach zagospodarowania odpadów pospaleniowych poprzez procesy odwadniania, suszenia i spalania.

Osoby referujące przedstawiły m.in. sprawy dotyczące suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem energii słonecznej a także problemy związane z eksploatacją w trakcie suszenia letniego i zimowego. Poruszono także problemy kompostowania osadów ściekowych. Ostatnia sesja którą prowadził mgr inż. Jacek Jerzy Rybiński z Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych z Torunia poświęcona była finansowaniu budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków pod względem zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych. W trakcie tej sesji omawiano także projekty suszenia osadów prezentowane przez różne firmy. Przedstawiono zalety i wady oraz efekty pracy w warunkach krajowych.

Konferencja zakończyła się zwiedzaniem oczyszczalni ścieków „Centralna” w Toruniu, gdzie uczestnicy zapoznali się z pracą oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z automatycznym sterowaniem procesu napowietrzania oraz procesem stabilizacji i unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Konferencja odniosła duży sukces zarówno utylitarny jak i organizacyjny (mile wspomina się wspaniałą uroczystą kolację). Uczestnicy konferencji wyjechali z Torunia usatysfakcjonowani i zadowoleni. Konferencja pozwoliła na nawiązanie kontaktów poprzez integrację środowiska zajmującego się gospodarką wodno-ściekową a szczególnie gospodarką osadową.

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij